Afwijzing aanvraag om meer uitbreiding van de vergoeding voor huishoudelijke hulp naar 8 uur per week. Medische advies is naar behoren voorbereid en gemotiveerd. In hetgeen namens appellante is aangevoerd is geen aanknopingspunt te vinden voor het oordeel dat de in de rapporten opgenomen observaties onvolledig of onjuist zouden zijn. Verweerster heeft dan ook op goede gronden geen aanleiding gezien om een vergoeding te geven voor méér uren dan de gebruikelijke 4 uren bij onvermogen om zwaar huishoudelijk werk te verrichten. Dat verweerster die 4 uren eerder al, op basis van de verruiming in artikel 33a van de Wubo en het gevoerde begunstigende beleid ten aanzien van personen van 70 jaar en ouder, zonder medische toets aan appellante had toegekend, doet hieraan niet af.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM3679