De vennoten van belanghebbende (ondernemer in de bouw) lieten in privé een woning bouwen. Alle facturen van onderaannemers zijn aan belanghebbende gericht. Belanghebbende heeft deze niet doorgefactureerd aan de vennoten, maar op de privé-grootboekrekening van de vennoten geboekt. Op een deel van de facturen is door de onderaannemers de verleggingsregeling toegepast. Op overige facturen in rekening gebrachte omzetbelasting is door belanghebbende niet in aftrek gebracht. In geschil is of belanghebbende de verlegde omzetbelasting op aangifte had moeten voldoen. Oordeel Hof:de inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de bouw van de woning heeft plaatsgevonden in de normale uitoefening van het bedrijf van belanghebbende. Het Hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat belanghebbende geen eigenbouwer is. Niet aannemelijk is geworden dat er is gehandeld in strijd met doel en strekking van de Wet OB 1968.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM3079