Strafrecht

Direct advies?Stel uw vraag
21 resultaten

Volwassenen en Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Dit artikel gaat over volwassenen die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen en nu een VOG nodig hebben.

Verder lezen

MINDERJARIGEN EN VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG (VOG)

Een veelvoorkomende vraag is: kan ik, als dit op mijn strafblad komt, nog wel een VOG krijgen? Daarom besteden wij in een drieluik aandacht aan het onderwerp VOG. In dit eerste artikel gaan we het hebben over de minderjarige en de VOG.

Verder lezen

Een streep door het alcoholslot

Op 4 maart 2015 heeft de Raad van State geoordeeld dat het alcoholslotprogramma niet langer meer mag worden opgelegd door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Dit omdat het CBR vanwege de te algemene wetgeving te weinig mogelijkheden heeft om te kijken naar de individuele belangen. Het CBR paste de wet strikt toe en daardoor werden bestuurders […]

Verder lezen

Alcoholslot is straf!

Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat er geen strafvervolging meer mag volgen als het alcoholslotprogramma is opgelegd. Deze beslissing van de Hoge Raad is gekomen nadat het Gerechtshof eind 2014 een soortgelijke beslissing had genomen. De hoogste rechter heeft met deze uitspraak van 3 maart 2015 gezegd dat het oordeel van […]

Verder lezen

Adolescentenstrafrecht

Sinds 1 april 2014 geldt het adolescentenstrafrecht. Deze nieuwe wetgeving betekent onder meer een verruiming van de leeftijdsgrens tot waaraan de rechter een jongere kan veroordelen volgens het jeugdstrafrecht, van 17 jaar naar 23 jaar.

Verder lezen

Cassatie in civiele zaken

Als iemand het niet eens is met een vonnis, een arrest of een beschikking van een gerechtshof of een rechtbank, uitgesproken in een civiel geschil, staat (meestal) het rechtsmiddel cassatie open. Een civiel geschil heeft betrekking op procedures die inhoudelijk voortvloeien uit het Burgerlijk Wetboek of aanverwante wetten, zoals bijvoorbeeld de Auteurswet en de Handelsnaamwet. […]

Verder lezen

Hoe lang duurt een bestuursrechtelijke procedure?

Kort geleden heeft de Raad van State geoordeeld over de vraag hoe lang een bestuursrechtelijke procedure maximaal mag duren. Eerder werd uitgegaan van een termijn van vijf jaar in zogenaamde niet-punitieve zaken (waarin geen ‘bestraffing’ aan de orde was). De bezwaarfase mocht volgens die normering een jaar duren en de beroeps- en hoger beroepsprocedure beiden […]

Verder lezen

Rechterlijke drempels

Huisadvocaten vindt dat iedereen zonder al te hoge drempels toegang moet kunnen krijgen tot de rechter. Toegang tot de rechter begint met het voorleggen van uw juridische probleem aan een ervaren specialist, zoals een advocaat. Uw advocaat zal u niet alleen adviseren over de kans van slagen van uw zaak, maar ook over de ‘rechterlijke drempels’. […]

Verder lezen

Diefstal van intellectueel eigendom

Diefstal is nooit leuk. Er wordt wel eens gezegd dat mensen die stelen de laagste vorm van beschaving vertegenwoordigen. Toch blijkt uit vragenlijstjes vaak dat diefstal net zo vaak goedgepraat wordt als dat het wordt veroordeeld.

Verder lezen

Jeugdstrafrecht en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Het is de nachtmerrie van bijna iedere ouder: uw kind maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. Bij u als ouder overheerst niet alleen de vraag ‘waarom heeft mijn kind dit gedaan’ maar ook, welke straf zal er volgen en krijgt mijn kind nu wel een baan?

Verder lezen