Scheiding & Alimentatie

8 resultaten

Fiscaal voordeel kinderalimentatie vervalt per 1 januari 2015

Onlangs is het Wetsvoorstel hervorming kindregelingen aangenomen. Eén en ander heeft tot gevolg, dat onder meer de forfaitaire aftrek voor het levensonderhoud van kinderen per 1 januari 2015 verdwijnt.

Verder lezen

Kan het gedrag van een ex-partner van invloed zijn op de alimentatieverplichting?

Van algemene bekendheid is dat een echtscheiding dan wel een relatiebreuk nogal eens gepaard gaat met de nodige emoties. Dat gewezen partners elkaar vervloeken en elkaar liever nooit meer willen zien, lijkt geen uitzondering. Maar hoe zit het met een te betalen alimentatiebijdrage, indien de alimentatiegerechtigde zijn of haar emoties ook op den duur niet […]

Verder lezen

Onderhoudsplicht én kinderalimentatie?

U ontmoet uw nieuwe liefde en na een tijdje trouwt u of u wordt geregistreerd partners. Dat uw partner kinderen heeft uit een vorige relatie is voor u geen bezwaar. Wist u dat u als stiefvader of stiefmoeder ook een onderhoudsplicht hebt voor de minderjarige kinderen van uw nieuwe partner?

Verder lezen

Verplichte mediation bij (v)echtscheiding

(V)echtscheidingen zijn aan de orde van de dag. Aan de trieste dood van de broertjes Julian en Ruben zou een vechtscheiding vooraf zijn gegaan. In televisieprogramma’s als Divorce Hotel en de dramaserie Divorce wordt ook de positie van de vechtende ouders in de echtscheidingssituatie belicht. Maar wat doet voortdurende strijd tussen ouders nu eigenlijk echt […]

Verder lezen

Ondernemers en directeur-grootaandeelhouders let op als u gelden onttrekt aan uw onderneming!

Als echtgenoten gaan scheiden of hun geregistreerd partnerschap gaan ontbinden komt de vraag aan de orde of een der echtgenoten behoefte heeft aan een financiële bijdrage in zijn/haar levensonderhoud. Als deze vraag bevestigend is beantwoord wordt vervolgens berekend of de andere echtgenoot voldoende draagkracht heeft om in die behoefte te voorzien. Kinderen tot 21 jaar hebben […]

Verder lezen

Toevoeging voor Rechtsbijstand: in zwaar weer of door het oog van de naald?

Dat gesubsidieerde rechtsbijstand een belangrijk maatschappelijk goed is, spreekt voor zich. Voor iedere burger dient het namelijk mogelijk te zijn, geschillen ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Burgers zullen, indien geen effectieve rechtsbescherming wordt geboden, het vertrouwen verliezen in het functioneren van de rechtsstaat. Het is dan ook een taak voor de overheid […]

Verder lezen

Ex klopt aan na pensionering

Gepensioneerd, al decennia geleden gescheiden en toch nog financiële verplichtingen ten opzichte van ex-partner?

Verder lezen

Nieuwe richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie

Met ingang van 1 april 2013 zijn nieuwe richtlijnen in werking getreden voor het berekenen van de hoogte van kinderalimentatie. De nieuwe richtlijnen zijn een vereenvoudiging van de voorheen geldende richtlijnen. De bedoeling van de nieuwe richtlijnen is dat een berekening ook voor de alimentatieplichtigen en alimentatiegerechtigden zelf inzichtelijker is geworden, zodat zowel de betaler […]

Verder lezen