Wanneer een kind wordt geboren, is vrijwel altijd direct duidelijk wie de moeder is. De wet schrijft daar dan ook maar één regel voor: “Moeder van een kind is de vrouw uit wie het kind is geboren of die het kind heeft geadopteerd”.
Voor de vader ligt dit iets gecompliceerder aangezien gesproken kan worden over biologisch vaderschap en juridisch vaderschap. Zowel erkenning als ontkenning van het vaderschap is in sommige gevallen mogelijk. In deze blog bespreek ik kort de verschillende mogelijkheden.

(Juridisch) vaderschap

De wetgever geeft grofweg drie mogelijkheden aan vaders. Allereerst is bepaald dat de vader van een kind, de man is die ten tijde van de geboorte is getrouwd met de vrouw ‘uit wie het kind is geboren’. In het geval van het hertrouwen van de moeder in de tijd rond de geboorte kunnen afwijkende regels van toepassing zijn. Ten tweede wordt de man wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld of die het kind heeft geadopteerd gezien als vader. Ten derde bestaat de mogelijkheid dat iemand vader wordt door het erkennen van een kind.

Erkenning vaderschap

Wat blijkt, erkenning van het vaderschap zal lang niet altijd nodig zijn. In een groot deel van de gevallen zullen de ouders gehuwd zijn waarbij de man automatisch (van rechtswege) als vader wordt gezien. In overige gevallen is erkenning mogelijk en wel op twee manieren; namelijk via een akte van erkenning door een ambtenaar van de burgerlijke stand of via een notaris die een notariële akte opmaakt.
In bepaalde gevallen is de erkenning ongeldig, ofwel nietig. Bijvoorbeeld wanneer er geen voorafgaande toestemming van de moeder is of wanneer het verzoek wordt gedaan door iemand van onder de zestien. Indien het kind ouder is dan 12 dient ook zijn of haar toestemming te zijn verkregen. Voorts is het niet mogelijk dat een kind meer dan twee ouders heeft. De toestemming van de moeder of van het kind kan in bepaalde gevallen worden vervangen door toestemming van de rechtbank.

Ontkenning vaderschap

Het omgekeerde komt ook voor. Bijvoorbeeld wanneer een kind wordt geboren terwijl de echtscheiding nog niet definitief is. Het is dan mogelijk om het vaderschap te ontkennen. De rechter kan verzocht worden om het vaderschap met terugwerkende kracht ongedaan te maken. Een dergelijk verzoek kan gedaan worden door de moeder, de vader en door het kind. Een verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap moet door de vader worden gedaan binnen één jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is van het kind. Voorts kan ontkenning van het vaderschap enkel plaatsvinden wanneer de man niet de biologische vader is van het kind. Is hij wel de biologische vader, dan is ontkenning niet mogelijk. Een vaderschapstest biedt hierbij uitkomst.

Een verzoek van de moeder moet worden gedaan binnen één jaar na de geboorte van het kind. Een verzoek van het kind moet worden gedaan binnen drie jaar nadat hij of zij bekend is geworden dat de man vermoedelijk niet de biologische vader is. Is dat terwijl het kind minderjarig is, dan heeft hij/zij nadat hij/zij meerderjarig is geworden nog drie jaar de tijd.

Lisanne Kesting
020-6181781
kesting@adadvocaten.nl