Een echtscheiding is een zware emotionele periode. En dan zijn er ook nog eens een heleboel zaken die geregeld moeten worden, terwijl uw hoofd daar eigenlijk niet naar staat. Geen wonder dat er bij een scheiding vaak niet diepgaand nagedacht wordt over het pensioen. Toch is denken over de manier waarop het pensioen gedeeld gaat worden vaak een goed idee, want er zijn knelpunten waarvoor extra aandacht op zijn plaats is.

Wat dit onderwerp ingewikkeld maakt, is dat het recht dat gold op het moment van scheiding bepaalt wat uw rechten zijn. Zo gelden er andere regels voor echtscheidingen die plaatsvonden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 (zie onderaan dit verhaal) dan tegenwoordig. Sinds 1995 staan de gevolgen van een echtscheiding voor het pensioen in de wet.

Scheiding na 1995

Sinds 1 mei 1995 is het een wettelijke plicht het pensioen na echtscheiding te delen, gemeenschap van goederen of niet. Men kan hier echter met wederzijds goedvinden van afwijken.

Dat gebeurt dan ook nogal eens. Zeker wanneer beide partijen pensioen hebben opgebouwd en de pensioendatum nog ver in de toekomst ligt, lijkt het makkelijker maar af te zien van verdeling en ieder het eigen pensioen te houden. Het is de vraag of dit verstandig is zonder een goede vergelijking van de pensioenrechten van de partners. Wanneer één van de twee bijvoorbeeld minder is gaan werken omdat er kinderen kwamen, dan heeft dit onmiddellijk langetermijngevolgen voor het pensioen die nadien nauwelijks meer te repareren zijn.

Het klinkt dus wel stoer om te zeggen: „Laat maar, ik heb mijn eigen pensioen.” Maar het pensioen over en weer delen is een stuk slimmer. Dit goed regelen heeft meer zin dan veel energie steken in onderhandelingen over wie welke cd krijgt. Lees meer

Bron: Telegraaf.nl

Echtscheiding op Huis Advocaten