Om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus te stoppen, golden en gelden er beperkende maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. Partners en gezinnen zijn door die maatregelen veel meer dan voorheen volledig aangewezen op elkaar. Geen sociale activiteiten met anderen, thuiswerken, meer intensieve verzorging en begeleiding van de kinderen en wellicht onzekere financiële tijden. Het zijn maar een paar voorbeelden waar wij mee te maken hebben gekregen. Het naleven van en houden aan de maatregelen vraagt veel van iedereen en dat is niet eenvoudig. De spanningen lopen op.

De voorspellingen zijn dat er meer mensen willen gaan scheiden of daartoe daadwerkelijk stappen ondernemen zodra de maatregelen voldoende versoepeld zijn. Mensen zullen dan het leven weer verder willen oppakken en hakken definitief de knoop door. Wanneer is dat moment?

De rechtbanken zullen vanaf 11 mei 2020 op beperkte schaal in o.a. de familiezaken rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen in de rechtszalen zitting gaan houden. Dit is een goed bericht, maar maak u geen illusies. Met de sluiting van de rechtbanken op 16 maart 2020 is er een grote achterstand ontstaan in de behandeling van rechtszaken. Eerst worden deze zaken behandeld. Bij sommige rechtbanken duurt de behandeling van een echtscheiding op tegenspraak op dit moment al zo’n anderhalf jaar. Met de vertraging als gevolg van de Coronamaatregelen is dit alleen maar langer geworden.

Mocht u willen gaan scheiden denk dan ook eens aan scheidingsmediation. U gaat dan met een onafhankelijk deskundige advocaat in gesprek om tot een oplossing te komen. De advocaat-mediator voorziet u van advies. Als dit lukt dan worden de gemaakte afspraken verwerkt in een ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant. Uw gezamenlijke advocaat kan deze stukken samen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank, waarna met ongeveer vier weken de echtscheiding wordt uitgesproken. Eventuele Corona-maatregelen of de gevolgen hiervan hebben daar geen invloed op. De schriftelijke afhandeling van rechtszaken loopt goed door. Dit is daarom een aanzienlijk sneller en goedkoper proces dan een echtscheiding op tegenspraak (waarbij ieder zijn standpunten inneemt en de rechtbank moet beslissen) , ook in tijden van deze Corona-crisis. Ook als u al bent gescheiden, maar tegen problemen oploopt in de verdeling van de zorgtaken voor de kinderen of de betaling van eerder vastgestelde alimentatie biedt mediation snellere mogelijkheden dan een rechtszaak op tegenspraak.

Voorwaarde voor deelname aan mediation is dat u beide bereid bent en elkaar ruimte geeft om te onderhandelen. Heeft u beiden deze bereidheid dan kunt u met mediation snel tot een oplossing komen, uw relatie behouden, houdt u alles in eigen hand en kan het gehele conflict worden opgelost, zo nodig zelfs meerdere geschillen tegelijk. Dit alles tegen lagere kosten dan een scheiding op tegenspraak.
Wilt u nu toch echt die stap zetten om te gaan scheiden en heeft u interesse naar een (scheidings)mediation? Neem dan contact op met Eveline Martina-Dirks van Knuwer advocaten Alkmaar (dirks@knuwer.nl / 072-5127117). Op mijn kantoor zijn voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten met inachtneming van de Corona-maatregelen. Indien u wenst te scheiden zonder mediation dan kunt u uiteraard ook contact met mij opnemen.