Het komt regelmatig voor dat bij gescheiden ouders, de onderhoudsplichtige ouder een goed inkomen heeft, en de andere ouder een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt. Als de bijstandsgerechtigde ook de kinderen onder zijn of haar hoede heeft, dan kan de gemeente de andere ouder aanspreken op betaling van een deel van de betaalde bijstand, als deze weigert uit zichzelf te betalen. Dit wordt ook wel het verhaalsrecht van de gemeente genoemd. In het recente verleden heeft hierover een grote discussie plaatsgevonden, waar uiteindelijk de Hoge Raad op 10 juni 2016 duidelijkheid over heeft verschaft.

Wat was het geval?

In het verleden bestond de bijstandsuitkering uit drie varianten, te weten voor gehuwden, alleenstaanden en alleenstaande ouders. De laatsten ontvingen een uitkeringstoeslag voor de minderjarige kinderen. Per 1 januari 2015 is in de Participatiewet de bijstand voor alleenstaande ouders gelijk getrokken met die voor alleenstaanden. Als compensatie is de alleenstaande ouderkop geïntroduceerd. Dit betreft een toeslag die wordt uitgekeerd via de belastingdienst aan alleenstaande ouders zonder toeslagpartner.

In eerste instantie werd deze alleenstaande ouderkop (en overigens ook het kindgebonden budget) in mindering gebracht op de behoefte van een kind. Het gevolg hiervan was dat de behoefte van het kind dus daalde en daarmee ook de verhaalsmogelijkheden voor gemeenten. Immers, voor het minderjarige kind betaalde de gemeente geen uitkeringstoeslag meer.

Verschillende rechtbanken en gerechtshoven hebben uiteenlopende beslissingen genomen over het al dan niet bestaan van een verhaalsrecht van de gemeente. De Hoge Raad heeft deze discussie beëindigd met haar uitspraak van 10 juni 2016 (vindplaats: ECLI:NL:HR:2016:1138). Daarin heeft de Hoge Raad bepaald dat de bijstand die een gemeente verstrekt, eveneens ten goede komt aan het minderjarige kind. In dat kader kan de gemeente ook zonder dat een uitkeringstoeslag voor minderjarige kinderen wordt betaald, de betaalde bijstand verhalen op de onderhoudsplichtige ouder.
Mocht u ook met vragen zitten over kinderalimentatie en/of met andere vragen op het gebied van het personen- en familierecht, schroom dan niet om contact met de specialisten van Helderecht Advocaten op te nemen. Wij helpen u graag.

Apeldoorn, 14 november 2016
Ekrem Karharman