Help, mijn kind wordt 18!

Ineens wordt uw kind 18, dus wettelijk ‘meerderjarig’. Wat betekent dat? Enerzijds krijgen ouders minder toeslagen (en minder te vertellen). Anderzijds krijgt het kind meer toeslagen en meer te vertellen. De alimentatie blijft echter hetzelfde (in ieder geval tot zijn of haar 21e verjaardag).

Alimentatie na 18e

Als een kind 18 wordt, betekent dit niet dat de verplichting tot het betalen van alimentatie eindigt. Immers hebben ouders naar hun kinderen een onderhoudsplicht om hen te voeden en te verzorgen. De hoofdregel is dan ook dat alimentatieplicht gewoon doorloopt.

Dit kan in gevallen anders zijn, bijvoorbeeld ingeval het kind besluit om te stoppen met school. In dat geval kan hij/zij fulltime aan de slag en volledig in het levensonderhoud voorzien. Let wel op, de kinderalimentatie vervalt niet automatisch als uw kind werkt. Totdat het kind 18 is mag de ontvangstgerechtigde beslissen of u alimentatie blijft betalen voor uw werkende kind. Vanaf zijn/haar 18e mag het kind zelf instemmen met eventuele stopzetting. Ook mag het kind verzoeken dat het bedrag voortaan rechtstreeks wordt overgemaakt, in plaats van aan de ontvangstgerechtigde. Komen partijen er niet uit dan kunt u via een advocaat de rechter om herziening van de kinderalimentatie verzoeken.

Zolang het kind studeert hebben bijbaantjes en studiefinanciering overigens geen invloed op de hoogte van het alimentatiebedrag.

Alimentatie na 21ste

Na het bereiken van het 21ste levensjaar vervalt de verplichting van ouders om bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. Daarop zijn echter uitzonderingen;

Voorbeeld A: Wanneer de ouders nadrukkelijk hebben toegezegd om bij te dragen in de studiekosten, bijvoorbeeld in het ouderschapsplan.

Voorbeeld B: Indien een kind na het 21e jaar onvoldoende eigen middelen heeft om te voorzien in het eigen levensonderhoud en deze ook in redelijkheid niet kan verwerven loopt de onderhoudsverplichting door.

Alimentatieverzoeken van kinderen ouder dan 21 jaar worden veelal afgewezen ingeval geen zelfstandig vorderingsrecht voor het kind in een ouderschapsplan is opgenomen. Bij het opstellen van een ouderschapsplan is het daarom goed om rekening te houden dat de formulering bepalend is voor het bedrag waarop het kind aanspraak kan maken.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Lisanne Kesting.