Ondernemen

27 resultaten

Gaan zieke en geschorste werknemers ook over bij een overgang van een onderneming?

De wet overgang van ondernemingen bepaalt dat als een onderneming of een onderdeel van een onderneming door een andere onderneming wordt overgenomen, alle werknemers die bij (dat onderdeel van) die onderneming horen, overgaan naar de nieuwe werkgever, met behoud van hun werknemersrechten. Of iets een onderdeel van een onderneming is, wordt bepaald aan de hand […]

Verder lezen

Doorstart: overgang van de onderneming?

Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-126/16) op verzoek van de rechtbank Midden-Gelderland ( 3821875/ MC EXPL 15-951) vragen beantwoord over de regels die gelden bij een overgang van de onderneming en een faillissement. Deze uitspraak is van belang voor de Nederlandse overnamepraktijk. De wet: rechten bij overgang […]

Verder lezen

Echtgenoot failliet, woning naar curator?

Veel ondernemers beschermen hun privé vermogen door de zakelijke activiteiten onder te brengen in een besloten vennootschap en door huwelijksvoorwaarden op te maken. Dit is ook een bescherming voor de partner van de ondernemer die niet wil worden meegesleurd in een faillissement. Als de partner eigen vermogen heeft wil hij of zij uiteraard niet dat […]

Verder lezen

Modernisering personenvennootschappen

Het ondernemersklimaat in Nederland wordt bevorderd door een goede juridische infrastructuur. In dat kader worden onder andere de regels voor de personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap) gemoderniseerd. Dit blijkt uit een nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De nota is gepresenteerd door de minister van veiligheid en justitie. […]

Verder lezen

Het (crediteuren)akkoord aanbieden vanuit de wettelijke schuldsanering (WSNP)

In mijn eerdere blog heb ik u gewezen op de mogelijkheden voor het aanbieden van een (crediteuren)akkoord, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. In deze bijdrage zal ik nader ingaan op de mogelijkheden van het aanbieden van een (crediteuren)akkoord vanuit de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (hierna: “schuldsanering”). Akkoord vanuit de WSNP Stel u bent door de rechtbank […]

Verder lezen

Afschaffing VAR en werken met zzp’ers

Per 1 mei 2016 zal de bekende VAR-verklaring komen te vervallen. De wetgever is van mening dat de VAR-systematiek niet valt te handhaven en dat opdrachtgevers te weinig verantwoordelijkheid dragen. Als een opdrachtnemer een VAR-verklaring aan de opdrachtgever had verstrekt, dan was de opdrachtgever er zeker van dat hij niet achteraf aangesproken kon worden voor […]

Verder lezen

MAG IK EEN DOMEINNAAM MET DAARIN DE NAAM VAN MIJN CONCURRENT GEBRUIKEN?

Tegenwoordig ontkomt u er als onderneming niet aan om ook online goed vindbaar en zichtbaar te zijn. Een eigen, goede vindbare website is dan ook van groot belang.

Verder lezen

DOORSTART NA FAILLISSEMENT. KAN DIT ZOMAAR?

Met regelmaat word ik benaderd door partijen die zich afvragen hoe het nu toch kan dat na het uitspreken van een faillissement een onderneming zo maar kan doorstarten. Voor buitenstaanders is dit vaak niet te begrijpen en voor schuldeisers is dit vaak niet te accepteren.

Verder lezen

Voorkomen is beter dan genezen

Steeds vaker hoor je de afgelopen jaren dat de Autoriteit Consument & Markt (hierna: “de ACM”) en/of de Europese Commissie (hierna: “de Commissie”) een inval doen bij bedrijven, vanwege een vermoeden van een overtreding van de mededingingsregels. De risico’s die een bedrijf dan loopt zijn immens.

Verder lezen

Bitcoin is een ruilmiddel, geen geld

Bitcoins zijn in Nederland geen geld (als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek). En als je bitcoins koopt maar niet geleverd krijgt, kun je de wisselkoerswijziging niet als schade claimen. Dat bepaalde de rechtbank Overijssel onlangs. Alvorens in te gaan op inhoud van de zaak, allereerst de vraag: wat is een bitcoin?

Verder lezen