Ondernemen

Direct advies?Stel uw vraag
31 resultaten

Aangepast crediteurenakkoord biedt meer mogelijkheden

De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus leggen al geruime tijd druk op de omzet en schuldenlasten van ondernemingen, terwijl onzekerheid blijft bestaan over de duur van de beperkende maatregelen en steun van de overheid. De onzekerheid heeft ongetwijfeld invloed op de te bepalen strategie. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om afscheid te nemen van […]

Verder lezen

De nieuwe franchisewet

Per 1 januari 2021 zal de nieuwe wet franchise in gaan. Het doel van de nieuwe wet is om de positie van de franchisenemer te versterken zodat de relatie tussen franchisegever en franchisenemer meer in evenwicht zal zijn. Wat deze wet inhoudt en wat de wet voor u kan betekenen leest u in deze blog. […]

Verder lezen

Coronavirus | de (digitale) AvA en de tijdelijke wet COVID-19

Inmiddels zijn de eerste jaarrekeningen van (besloten) vennootschappen opgemaakt en moet de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) deze vaststellen. De huidige omstandigheden bemoeilijken echter het houden van een AvA. Een van de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is natuurlijk de beperking van het aantal mensen dat bijeen […]

Verder lezen

Corona en de materieel nadelige wijziging (MAC) bij bedrijfsovernames

Bedrijfsovernames kosten tijd, veel tijd. Tussen de eerste rituele paringsdans en de dag dat partijen hun handtekeningen zetten onder een koopovereenkomst, zit vaak een periode van maanden. En ook tussen het tekenen van een koopovereenkomst en de daadwerkelijk overdracht van de aandelen (of activa) kan een behoorlijk lange tijd zitten. Wat als de markt, of […]

Verder lezen

Gaan zieke en geschorste werknemers ook over bij een overgang van een onderneming?

De wet overgang van ondernemingen bepaalt dat als een onderneming of een onderdeel van een onderneming door een andere onderneming wordt overgenomen, alle werknemers die bij (dat onderdeel van) die onderneming horen, overgaan naar de nieuwe werkgever, met behoud van hun werknemersrechten. Of iets een onderdeel van een onderneming is, wordt bepaald aan de hand […]

Verder lezen

Doorstart: overgang van de onderneming?

Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-126/16) op verzoek van de rechtbank Midden-Gelderland ( 3821875/ MC EXPL 15-951) vragen beantwoord over de regels die gelden bij een overgang van de onderneming en een faillissement. Deze uitspraak is van belang voor de Nederlandse overnamepraktijk. De wet: rechten bij overgang […]

Verder lezen

Echtgenoot failliet, woning naar curator?

Veel ondernemers beschermen hun privé vermogen door de zakelijke activiteiten onder te brengen in een besloten vennootschap en door huwelijksvoorwaarden op te maken. Dit is ook een bescherming voor de partner van de ondernemer die niet wil worden meegesleurd in een faillissement. Als de partner eigen vermogen heeft wil hij of zij uiteraard niet dat […]

Verder lezen

Modernisering personenvennootschappen

Het ondernemersklimaat in Nederland wordt bevorderd door een goede juridische infrastructuur. In dat kader worden onder andere de regels voor de personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap) gemoderniseerd. Dit blijkt uit een nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De nota is gepresenteerd door de minister van veiligheid en justitie. […]

Verder lezen

Het (crediteuren)akkoord aanbieden vanuit de wettelijke schuldsanering (WSNP)

In mijn eerdere blog heb ik u gewezen op de mogelijkheden voor het aanbieden van een (crediteuren)akkoord, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. In deze bijdrage zal ik nader ingaan op de mogelijkheden van het aanbieden van een (crediteuren)akkoord vanuit de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (hierna: “schuldsanering”). Akkoord vanuit de WSNP Stel u bent door de rechtbank […]

Verder lezen

Afschaffing VAR en werken met zzp’ers

Per 1 mei 2016 zal de bekende VAR-verklaring komen te vervallen. De wetgever is van mening dat de VAR-systematiek niet valt te handhaven en dat opdrachtgevers te weinig verantwoordelijkheid dragen. Als een opdrachtnemer een VAR-verklaring aan de opdrachtgever had verstrekt, dan was de opdrachtgever er zeker van dat hij niet achteraf aangesproken kon worden voor […]

Verder lezen