De Wet doorstroming huurmarkt is alweer sinds 1 juli 2016 van kracht. Vanaf dat moment zijn enerzijds de mogelijkheden voor de verhuurder verruimd en anderzijds is daarmee de huurbescherming ingeperkt. Zowel voor verhuurder als huurder is het belangrijk te weten wat voor een type huurovereenkomst je met elkaar aangaat en wat de gevolgen daarvan zijn om te voorkomen dat u voor onnodige verrassingen komt te staan.

Huurbescherming: uitgangspunt vóór 1 juli 2016

Voordat de Wet doorstroming huurmarkt in werking trad, gold dat bij de huurovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan de huurder altijd recht op huurbescherming genoot. Dat betekende meer concreet dat de huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigde na verstrijken van de overeenkomst. Er moest altijd alsnog worden opgezegd door de verhuurder en dat kon alleen met inachtneming van een wettelijke opzeggingsgrond. Deze huurbescherming voor de huurder kan tegenwoordig worden beperkt door het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomst.

Tijdelijke huurovereenkomst: voorwaarden

De wet biedt de mogelijkheid voor de verhuurder om een tijdelijke huurovereenkomst af te sluiten zonder gebonden te zijn aan de huurbescherming. De wetgever heeft daarmee aan de verhuurder de mogelijkheid gegeven om een huurovereenkomst af te sluiten, waarbij zonder opzegging (en dus ook zonder opzeggingsgrond) de huurovereenkomst eindigt na afloop van de afgesproken tijd. De huurder geniet in dat geval geen huurbescherming. De juridische positie van de huurder wordt hierdoor verzwakt. Als tegenwicht worden er wel voorwaarden gesteld.

Belangrijke voorwaarden bij het afsluiten en gebruik van de tijdelijke huurovereenkomst zijn:

  1. De huurovereenkomst voor een zelfstandige woonruimte wordt voor een bepaalde tijd van maximaal twee jaar aangegaan en voor de niet zelfstandige woonruimte voor een bepaalde tijd van maximaal vijf jaar;
  2. De huurder heeft de mogelijkheid om de huur tussentijds op te zeggen (dwingend recht);
  3. De verhuurder moet tijdig (minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden voordat de huurovereenkomst afloopt) een schriftelijke mededeling doen aan de huurder over het aflopen van de huurovereenkomst.

Conclusie

De Wet doorstroming huurmarkt heeft de mogelijkheden om van een huurovereenkomst af te komen voor de verhuurder verruimd en huurbescherming beperkt, maar niet zonder voorwaarden. Om te weten wat uw juridische positie is als huurder of verhuurder moet u zich bewust zijn van het type huurovereenkomst dat u heeft of dat u aangaat. Dat bepaalt namelijk onder meer de mogelijkheden alsmede de risico’s met betrekking tot beëindiging van een huurovereenkomst.

Twijfelt u over de kwalificatie van uw huurovereenkomst, heeft u advies nodig met betrekking tot uw huurovereenkomst of heeft u een geschil met uw huurder dan wel met uw verhuurder? Een advocaat kan u adviseren over uw juridische positie en mogelijkheden en u bijstaan in het geval van een geschil. Meer vragen over dit onderwerp? Neem gerust en vrijblijvend contact op met Oass Advocaten (023-531 1077).