NS vordert in conventie ontruiming van het door Esso gehuurde terrein nabij het station. Afwijzing. Voldoende aannemlijk dat de in 1978 gesloten huurovereenkomst dient te worden bezien als een nieuwe huurovereenkomst, waarbij de overeenkomst betrekking heeft op bebouwd terrein in plaats van onbebouwd terrein. NS heeft gelet hierop niet rechtsgeldig opgezegd.

Bovendien is aannemelijk dat partijen mondeling een nieuwe overeenkomst hebben gesloten, die eindigt per 31 december 2014, zodat ook om die reden de vordering niet kan worden toegewezen. In reconventie vordert Esso een gebod tot staking van de verkoop van het perceel door NS. Lees meer

Bron: Juridisch Dagblad

Huurrecht op Huis Advocaten