Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren in de sociale (niet-geliberaliseerde) huursector mogen stijgen. Inmiddels zijn ook de cijfers voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 bekend.

Er geldt, voor alle zelfstandige woningen in deze sector, een maximaal basisverhogingspercentage van 2,5%. Om doorstroming te bevorderen, is daarnaast voor huishoudens met een inkomen boven € 34.229,- een hogere huurverhoging toegestaan.

Percentages
Samengevat geldt voor zelfstandige woningen in de niet-geliberaliseerde sector:
– 2,5% voor huishoudens met een verzamelinkomen tot en met € 34.229,-;
– 3% voor huishoudens met een verzamelinkomen van € 34.229,- tot en met € 43.786,-;
– 5% voor huishoudens met een inkomen boven € 43.786,-.

Dit zijn de percentages waarmee de huren maximaal omhoog mogen. Dat hoeft dus niet! Een verhuurder is nergens toe verplicht. Verder geldt dat slechts eenmaal per jaar huurverhogingen kunnen plaatsvinden. Uitzondering daarop vormt een huurprijsverhoging na woningverbetering.

Gegevens via Belastingdienst
Alle verhuurders die gebruik willen maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging vanaf 1 juli 2015, zullen inkomensindicaties moeten aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst levert overigens geen gespecificeerde inkomensgegevens, maar levert alleen codes. Vanaf 3 april 2015 ontvangen huurders, in de voorkomende gevallen, van de Belastingdienst een brief dat hun verhuurder een inkomensindicatie voor hun woning heeft aangevraagd en ontvangen.

Voorstel
Om de huurprijs te kunnen wijzigen, zal de verhuurder een voorstel moeten doen. Dat schriftelijk en ten minste twee maanden voor de voorgestelde dag van ingang van de wijziging. Belangrijk: het moet daarnaast ook nog aan andere voorwaarden voldoen.

Bezwaar, let op: wees op tijd!
Heeft de verhuurder schriftelijk een verhoging voorgesteld, dan kan de huurder bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat het huurverhogingspercentage niet overeenkomt met het inkomen. Let op: het maken van bezwaar moet wel tijdig gebeuren! Liefst (vanuit huurder bezien) binnen 6 weken na de ingangsdatum van het voorstel, maar in ieder geval binnen vier maanden na de voorgestelde ingangsdatum. Let ook op het feit dat het gewoon, zonder enig bericht daaromheen, gaan betalen van de voorgestelde huurprijs in principe zal worden gezien als een instemming!

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact op.

title=”Advocaat K. Gobbens” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/raetsluy-huis-advocaten-breda/”>mr. K. Gobbens
title=”advocaat Breda” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/raetsluy-huis-advocaten-breda/”>Raetsluy Huis Advocaten
Breda
Tel: 076 – 7620 075