Begin dit jaar is Woonstede begonnen met een intensieve aanpak van woonfraude. Hieronder valt onder meer illegale bewoning en onderhuur. Dat de aanpak succesvol is blijkt uit de resultaten: inmiddels is van 22 woningen de huur opgezegd. In de meeste gevallen betrof het onderhuur en hennepplantages.

Onrechtmatige bewoning druist in tegen een rechtvaardige verdeling van de schaarse woonruimte. ,,Woningzoekenden die netjes ingeschreven staan moeten door woonfraude langer wachten op een woning. Dat vinden wij onrechtvaardig'', legt Marian Teer, directeur Woonstede, uit. Woonfraude gaat heel soms samen met onaangepast woongedrag. De kans bestaat dat hierdoor het leefklimaat achteruit gaat en de leefbaarheid onder druk komt te staan. Woonstede kiest er daarom voor woonfraude actief te bestrijden.

Veel meldingen van woonfraude komen voort uit de samenwerking met de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en het Kadaster. Maar ook constateringen van medewerkers van Woonstede, telefonische meldingen en meldingen via het anonieme meldingsformulier op de website van Woonstede gaven aanleiding tot nader onderzoek. Lees meer

Bron: edestad.nl

Huis Advocaat huurrecht Particulier

Huis Advocaat huurrecht Zakelijk