Huren en Vastgoed

17 resultaten

Schade aan het gehuurde door politieinval

In de zaak die is behandeld door de Hoge Raad, waarvan arrest op 27 oktober 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2789) is de vraag voorgelegd of de Staat aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde als gevolg van een Politie inval. De Hoge Raad heeft eerder geoordeeld dat indien strafvorderlijk optreden dat voldoet aan de daarvoor geldende voorschriften niet […]

Verder lezen

De risico’s van een beleggingspand met kamerverhuur

Met enige regelmaat ontvang ik van eigenaren van een beleggingspand, waarin kamerverhuur (dikwijls aan studenten) plaatsvindt, de vraag of de gemeente terecht handhavend jegens hun optreedt op grond van (strijdigheid met) een vigerend bestemmingsplan. Alhoewel ieder geval op zich staat, valt er in het algemeen het navolgende over te melden. Allereerst is van belang wat […]

Verder lezen

Het (ver)huren van woonruimte voor een minimum huurtermijn

In een voorgaande blog heb ik een aantal veranderingen besproken met betrekking tot het tijdelijk (ver)huren van woonruimte. Deze veranderingen zijn tot stand gekomen door de wet doorstroming huurmarkt 2015 die per 1 juli 2016 in werking is getreden. De nieuwe wet geldt slechts voor huurovereenkomsten die op of na 1 juli 2016 zijn aangegaan. […]

Verder lezen

Tijdelijk verhuren woonruimte per 1 juli 2016 mogelijk

Deze Blog is met name interessant voor verhuurders van woonruimten. In Nederland is het erg lastig en meestal zelfs onmogelijk om tijdelijk een woning te verhuren. Tijdelijk in die zin dat de verhuurder de zekerheid heeft dat de huurder de woonruimte na bepaalde tijd weer zal moeten verlaten. De huurder heeft namelijk huurbescherming. Ook al […]

Verder lezen

Opschorten van huurbetaling bij gebreken, het blijft een heikele actie

In de praktijk komt het regelmatig voor dat huurders die menen dat er sprake is van gebreken aan het gehuurde de huurbetaling geheel of deels stopzetten. Dat opschorten van de huurbetaling is echter bijzonder risicovol. Voorgeschiedenis Na het bekende arrest van de Hoge Raad ‘Van Bommel/Ruijgrok’ uit 1997 heeft de wetgever de huurwetgeving flink op […]

Verder lezen

Betaal niet zomaar bemiddelingskosten!

Het vinden van een betaalbare en geschikte huurwoning is vaak moeilijk. Helemaal in de randstad. Een kat in het nauw maakt rare sprongen wordt wel eens gezegd. Het betalen van een aanzienlijk bedrag aan bemiddelingskosten ter verkrijging van een huurwoning is dan ook geen uitzondering. Maar let op en wees alert. Het is namelijk maar de vraag of […]

Verder lezen

Borg van failliete huurder moet schadevergoeding betalen

Steeds vaker is in huurovereenkomsten een beding opgenomen waarin staat dat, wanneer de overeenkomst eerder eindigt dan is afgesproken, de huurder een schadevergoeding moet betalen aan de verhuurder. De hoogte van die schadevergoeding is meestal gelijk aan de huur over de resterende huurtermijnen.

Verder lezen

Spaanse Villa’s en bestuurdersaansprakelijkheid

De besloten vennootschap (B.V.) is een rechtsvorm die een beperkte aansprakelijkheid kent. Dit betekent dat de aandeelhouders en bestuurders van een B.V. in beginsel niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de B.V. De B.V. is namelijk als rechtspersoon zelfstandig drager van rechten en verplichtingen, hetgeen betekent dat de B.V. zelfstandig een (eigen) vermogen heeft.

Verder lezen

Huur en hennep – Maatschappelijke opvattingen hennepkweek relevant?

Het kweken van hennep in een gehuurde ruimte is en blijft een fenomeen dat leidt tot vele juridische procedures. In een recente zaak die werd beoordeel door het Hof Arnhem – Leeuwarden werd in de berging van een op een gehuurde standplaats staande woonwagen een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen met 126 hennepplanten. Verder werden […]

Verder lezen

Oplevering van een huurwoning

Kan een verhuurder bij de oplevering van een woning de huurder verplichten de woning in oude staat te terug te brengen? Kan een verhuurder bijvoorbeeld eisen dat bij het einde van de huurovereenkomst een vloerbedekking wordt verwijderd?

Verder lezen