Mijn collega schreef een tijdje geleden reeds over het belangrijke onderwerp ‘algemene voorwaarden’. In haar blog heeft zij uiteengezet welke stappen van belang zijn om uw algemene voorwaarden onderdeel uit te laten maken van een overeenkomst.
In één van mijn voorgaande blogs heb ik u onder meer uitgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en een aanvaarding daarvan. Stel dat beide partijen, zowel tijdens het aanbod als de aanvaarding daarvan, hun eigen algemene voorwaarden via de juiste stappen van toepassing hebben verklaard en vervolgens stellen dat hun eigen algemene voorwaarden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de ander van toepassing zijn op de ontstane overeenkomst.

Wie heeft gelijk?

In artikel 6:255 lid 3 BW is de oplossing voor dergelijke problemen opgenomen. In het artikellid staat namelijk het volgende: ‘Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.’
Deze regel wordt de ‘first shot-rule’ genoemd.
De Hoge Raad heeft bepaald dat deze regel ook geldt, in het geval dat in een uitnodiging tot het doen van een aanbod, in plaats van in een aanbod zelf, als eerste wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Indien de tweede partij zijn eigen algemene voorwaarden wenst te hanteren, dient hij duidelijk te maken dat hij het aanbod slechts aanvaardt indien niet de eerst aangeboden algemene voorwaarden maar zijn eigen voorwaarden van toepassing zijn.

Voorbeelden

Een voorbeeld waarbij het Hof juist heeft bepaald dat de tweede partij de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand had gewezen, zal ik u geven. De tweede partij had daarin de volgende tekst gebruikt: ‘bij deze offerte wijzen wij de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden af en zijn zowel op deze offerte als ook op een eventueel met u te sluiten overeenkomst de algemene voorwaarden (…) van toepassing’.
De tekst: ‘Op al onze werken zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing en vervallen alle andere leveringsvoorwaarden.’ is volgens het Hof echter niet voldoende om de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand te wijzen.

Tip

Indien u bewust bent van bovenstaande regel, kunt u daarmee op de juiste wijze gebruik maken om zodoende te bewerkstelligen dat uw eigen algemene voorwaarden in plaats van de voorwaarden van de andere partij van toepassing zullen zijn op uw overeenkomst. In Nederland geldt de first shot-rule, maar ook als tweede partij kunt u ervoor zorgen dat uw eigen algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn door op de juiste wijze de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand te wijzen.
Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden of wenst u juridisch advies met betrekking tot het opstellen daarvan, neem dan gerust contact met ons op.

Juni 2017, mr. C. Houth