Bij overlijden van een naaste krijgen nabestaanden veel te regelen. Hoewel het soms tegen het gevoel kan indruisen, is het altijd verstandig om snel de nalatenschap zakelijk in kaart te brengen. Dit gaat door middel van een boedelbeschrijving.

Een boedelbeschrijving is letterlijk een lijst van alle bezittingen en van alle schulden van de erflater. Bezittingen kunnen zijn een woning, aandelen, inboedel, voertuigen, lijfsieraden, kunst, uitgeleende bedragen, bankrekeningen, enzovoort. Schulden kunnen zijn een hypotheekschuld, andere schulden aan derden, belastingschuld of negatief banksaldo. Ook kosten kunnen worden genoteerd, zoals de uitvaartkosten, executeursloon, kosten van een boedelnotaris, of andere uitgaven die voor de gezamenlijke rekening van de erfgenamen komen. Voor de waarde van de goederen wordt in beginsel uitgegaan van de waarde op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de erflater.

De erfgenamen kunnen in goed overleg zelf de boedelbeschrijving opstellen. Bij een beneficiaire aanvaarding zijn de erfgenamen als vereffenaars verplicht om een boedelbeschrijving te maken. Het kan ook worden gevraagd door een schuldeiser van de nalatenschap. Daarnaast kan het testament de langstlevende echtgenoot, de executeur of een bewindvoerder belasten met de taak om een boedelbeschrijving te maken. Als de erfgenamen het te ingewikkeld vinden, kunnen zij ook besluiten om een deskundige, zoals een notaris, de boedelbeschrijving te laten maken. De kosten komen dan ook op de boedelbeschrijving.

Het is lastig om de nalatenschap te verdelen als er geen overeenstemming bestaat over het saldo van de boedelbeschrijving. Het is ook daarom van belang om het eerst met elkaar eens te zijn over wat er in de boedelbeschrijving moet worden opgenomen. In de boedelbeschrijving moeten uiteraard alle bezittingen en schulden vermeld worden. Met opzet goederen van de nalatenschap verzwijgen, heeft gevolgen voor de betrokkene. Een erfgenaam die bezittingen voor de andere erfgenamen verborgen houdt, verliest zijn aandeel in dit verzwegen goed. Als het niet lukt om onderling duidelijkheid te verkrijgen, kan de kantonrechter worden gevraagd om een boedelbeschrijving te bevelen. De kantonrechter stelt dan een deskundige, vaak een notaris, aan om de boedelbeschrijving op te stellen. Deze kosten komen voor rekening van de nalatenschap en daarmee weer voor rekening van de gezamenlijke erfgenamen. Ook daarom is het verstandig en handig om in onderling overleg het eens te worden over de boedelbeschrijving.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.