Echtscheiding

48 resultaten

Raad voor de rechtspraak positief over wetsvoorstellen mediation

Het is goed dat mensen worden gestimuleerd mediation te kiezen als middel om hun geschillen op te lossen als hun zaak zich daarvoor leent. Cruciaal is dat mediation vrijwillig blijft. Alleen als beide partijen bereid zijn deel te nemen, maakt mediation kans van slagen. Een bij voorbaat kansloze bemiddeling leidt tot onnodige extra kosten. Het […]

Verder lezen

Onderzoek naar advocaat voor kinderen bij problematische echtscheiding

De Rechtspraak onderzoekt of kinderen in echtscheidingszaken vaker een eigen vertegenwoordiger moeten krijgen. “Wij benoemen soms een advocaat of een psycholoog die zich alleen bezighoudt met de belangen van het kind”, zegt kinderrechter Irene Hinfelaar. “Omdat het kind erom vraagt of omdat wij denken dat ouders en kinderen tegenstrijdige belangen hebben, bijvoorbeeld in discussies over […]

Verder lezen

Huishoudelijke ruzies oorzaak veel scheidingen

Ruzies om de afwas en partners die niet helpen in het huishouden zijn de oorzaak van een derde van alle echtscheidingen, zo blijkt uit een nieuwe enquête. Ontrouw en uit elkaar groeien zijn nog steeds de meest voorkomende oorzaken van een huwelijksbreuk, maar huishoudelijke ruzies spelen een rol in drie op de tien scheidingen. Dat […]

Verder lezen

Familierecht heeft te weinig oog voor gevolgen partnergeweld

Partnergeweld speelt een gevaarlijk kleine rol in de afwegingen van familierechters rondom gezamenlijke omgang en gezag na een echtscheiding. Daardoor kan de dader te vaak in het leven van het slachtoffer en de kinderen blijven infiltreren en daarmee een voortdurende bron van dreiging en gevaar betekenen. Die bittere conclusie trekt Jolanda van den Brink (35) […]

Verder lezen

‘Dag van de Scheiding’ na 216 jaar echtscheidingen

De allereerste scheiding in Nederland werd op 15 september 1796 uitgesproken. De vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) wil op precies dezelfde dag, maar 216 jaar later, landelijke aandacht vragen voor de noodzaak aan deskundige begeleiding van scheidingen. In Nederland is het namelijk een feit dat één op de drie huwelijken strandt. Sinds 2010 wordt […]

Verder lezen

Onwetendheid over lijfrenteverrekening na echtscheiding

Wanneer gescheiden mensen onderling lijfrenteaanspraken verrekenen onttrekt zich dit vaak aan het zicht van de fiscus. Toch moet hier formeel belasting over worden betaald door de ontvangende partij. Een enkele keer weet de Belastingdienst een dergelijke verrekening toch op te sporen. Recent verdedigde een gescheiden vrouw die onwetend was over deze heffing haar zaak bij […]

Verder lezen

Schorsing advocaat familierecht voor reeks fouten in echtscheidingszaak

Achtergrond van de tuchtzaak. Klager is in 2003 gescheiden. In het echtscheidingsconvenant was vastgelegd dat klager partneralimentatie zou betalen tot 6 juni 2006, later werd dat 26 juni 2006. Op 21 maart 2006 heeft de ex-echtgenote van klager verzocht om verlenging van de alimentatieverplichting. Klager heeft zich voor rechtsbijstand gewend tot verweerder (haar advocate, red.), […]

Verder lezen

Aantal echtscheidingen naar nieuw record

Verliefd, verloofd, getrouwd en gescheiden. Voor eeuwig bij elkaar blijven lijkt moeilijker dan gedacht. Er is nu zelfs een record behaald in het aantal echtscheidingen. Dat de belofte om eeuwig bij elkaar te blijven moeilijk is na te komen, bleek uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS).In 2010 besloot 36,2 procent om […]

Verder lezen

Stellen blind voor financiële risico’s huwelijk

De meeste getrouwde partners weten niet dat zij bij een echtscheiding ook het vermogen dat zij voor het huwelijk in privébezit hadden, moeten delen. Ook gaan veel samenwonende partners met een ongelijke financiële positie het huwelijk in, met allerlei financiële gevolgen van dien als de relatie over is. Dat blijkt uit onderzoek onder 6500 samenwonende […]

Verder lezen

Verwijsindex Huwelijksgoederenregister live

De Verwijsindex Huwelijksgoederenregister is nu raadpleegbaar via www.rechtspraak.nl. De Verwijsindex ontsluit de vindplaats van de inschrijvingen van huwelijkse voorwaarden die volgens het “Besluit Huwelijksgoederenregister” in het openbare Huwelijksgoederenregister moeten worden geregistreerd. Hulpmiddel Het Huwelijksgoederenregister wordt nu nog decentraal bijgehouden door de 19 rechtbanken. De Verwijsindex is een hulpmiddel om te weten tot welk gerecht men […]

Verder lezen