Agile is Engels voor behendig en lenig. Het is ook een uitdrukking voor een methode om ICT-projecten tot een goed einde te brengen.

Dit najaar worden de resultaten uit het onderzoek van de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer naar ICT-projecten bij de overheid verwacht. Uit de in dat verband voor de zomer gehouden openbare hoorzittingen over onderwerpen als de OV-chipkaart, de UWV-site en het Elektronisch Patiënten dossier, komt niet bepaald een beeld van soepelheid naar voren: associaties met een tanker op ramkoers dringen zich veel eerder op.

Niet alleen bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven, blijkt het zeer moeilijk om ICT-projecten tot een bevredigend einde te brengen. Terwijl partijen de smeulende resten van hun eens zo fraaie gezamenlijke plannen overzien, dient het volgende probleem zich in veel gevallen al weer aan: wie gaat immers opdraaien voor de schade? Waar mocht de opdrachtgever op rekenen en wat zou hem dat nou kosten?

Wikipedia wijdt vele pagina’s aan de term Agile in de ICT. In de kern komt het er echter op neer dat klant en softwareontwikkelaar in nauwe samenwerking, stapsgewijs, tot realisatie van de gewenste softwareoplossing komen. Samen bespreken zij bijvoorbeeld ’s ochtends de (deel-)plannen van de dag, waarna het bereikte resultaat aan het einde van diezelfde dag gezamenlijk wordt besproken en geëvalueerd. De volgende dag herhaalt dit proces zich.

De voordelen van een dergelijk proces zijn evident: er is voortdurend ruimte voor de inbreng van voortschrijdend inzicht, niet alleen aan de kant van de ontwikkelaar, maar ook aan die van de gebruiker / opdrachtgever. Al sparrend bepalen zij de verdere richting, rekening houdend met technische (on)mogelijkheden, de wensen van de gebruiker en het beschikbare budget.

De samenwerking tussen de advocaat en zijn cliënt is goed vergelijkbaar met die van de softwareontwikkelaar met zijn opdrachtgever. In beide gevallen is niet altijd op het begin al aan te geven wat de inspanningen van de dienstverlener zullen opleveren, maar is een vrijwel voortdurende dialoog over de verschillende scenario’s met de bijbehorende kansen, risico’s en kosten noodzakelijk. Bekende kost dus voor de advocaat, die ook daarom als geen ander in staat is om te assisteren bij de totstandkoming van een contract, dat partijen goede handvatten biedt om teleurstellingen te voorkomen. Hebt u al een ‘agile’ advocaat?

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u contact met ons opnemen.
title=”advocaat teerenstra” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/knuwer-advocaten-den_helder/”>mr. M.C. Teerenstra (Chantal)
Tel: 0223 – 760 004
title=”advocaat den helder” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/knuwer-advocaten-den_helder/”>Knuwer Advocaten
Den Helder