Het vinden van een betaalbare en geschikte huurwoning is vaak moeilijk. Helemaal in de randstad. Een kat in het nauw maakt rare sprongen wordt wel eens gezegd. Het betalen van een aanzienlijk bedrag aan bemiddelingskosten ter verkrijging van een huurwoning is dan ook geen uitzondering. Maar let op en wees alert. Het is namelijk maar de vraag of een makelaar of bemiddelaar recht heeft op een bedrag voor zijn inmenging.

Wanneer naar de wet wordt gekeken, zijn een aantal punten van belang. Uit de wet volgt onder meer dat een bemiddelaar geen bemiddelingskosten in rekening mag brengen aan een consument die een woonruimte huurt, indien de bemiddelaar mede in opdracht van de verhuurder handelt. Dit volgt uit artikel 7:417 BW. Wat ook uit de wet volgt, is dat een artikel in een huurovereenkomst waarin voor één van de partijen een niet redelijk voordeel is overeengekomen, nietig is.

De rechter heeft zich het afgelopen jaar veelvuldig uitgesproken over de verschuldigdheid van bemiddelingskosten. In deze procedures maakten huurders aanspraak op terugbetaling van de door hen betaalde bemiddelingskosten. De huurders stelden zich op het standpunt dat er sprake was van een onverschuldigde betaling.  De diverse uitspraken laten zien dat zeker niet in alle gevallen aanspraak kan worden gemaakt op een bemiddelingsvergoeding.

De cruciale vraag is in opdracht van wie de makelaar of bemiddelaar handelt. Is er sprake van lastgeving door de verhuurder? Indien het antwoord op deze vraag ja is, dan is de huurder niet gehouden een bemiddelingsvergoeding te voldoen. Indien er sprake is van een door de verhuurder aan de makelaar of bemiddelaar gegeven opdracht tot het verhuren van de woning, dan kan er in dat geval geen sprake zijn van een verplichting voor de huurder om een bemiddelingsvergoeding te voldoen.

Uit de jurisprudentie volgt bovendien dat van lastgeving snel sprake is. Zo maakt het feit dat de verhuurder en de bemiddelaar geen vergoeding zijn overeengekomen niet dat er geen sprake is van lastgeving en ook het feit dat er meerdere bemiddelaars actief zijn maakt niet dat er geen sprake is van lastgeving. Bovendien, mocht lastgeving niet kunnen worden aangetoond, bijvoorbeeld omdat een verhuurder zijn woning vrijblijvend presenteert op een website van een bemiddelaar, kan er altijd nog een beroep worden gedaan op nietigheid van het beding waarin de bemiddelingskosten voor de huurder is opgenomen. Er kan namelijk alsnog sprake zijn van een onredelijk hoge bemiddelingsvergoeding.

Kortom, heeft u eindelijk uw droomwoning gevonden, betaal dan niet zomaar een bemiddelingsvergoeding. De kans dat de bemiddelaar helemaal geen aanspraak kan maken op een vergoeding omdat hij in opdracht van de verhuurder werkt, is immers aanzienlijk.

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact op.