Producenten en verkopers wijzen vaak op de garantie die voor het product wordt afgegeven. Maar wat houdt deze garantie nu precies in? En in hoeverre wordt er werkelijk iets extra’s geboden. Daarom hier een nadere uitleg over het begrip garantie.

Product conform verwachting

Bij alles wat een consument koopt, of dat nu nieuw of gebruikt is, mag hij er vanuit gaan dat dit geschikt is voor het normaal gebruik. Het product moet conform de verwachting zijn. Is dat niet het geval, dan spreken we van non-conformiteit (art. 7:17 BW). Wat je mag verwachten van een gebruikt product, hangt allereerst af van de aard van het product, de prijs en de leeftijd. Van een twee jaar oude occasion met 25.000 kilometer op de teller en een prijs van € 25.000,- mag natuurlijk meer verwacht worden dan van een tien jaar oude auto met 150.000 kilometer op de teller en een prijs van € 4.000,-.

Ook hangt het af van hetgeen de verkoper in de advertentietekst of in het verkooppraatje heeft aangegeven. Het criterium daarbij is of de koper redelijkerwijs op de mededeling van de wederpartij mag bouwen. Meldingen die slechts van ophemelende aard zijn en/of van een algemeen karakter (“de beste”, “geweldig”, “in goede staat”) worden over het algemeen gezien als mededelingen van onbestemde aard en zijn te licht om hier een conformiteitsoordeel, een wettelijke garantie, op te baseren. Een en ander moet worden vastgesteld via uitleg van de concrete bepaling of mededeling.

Wettelijke garantie

Bij de aankoop van een product bestaat altijd recht op deze wettelijke garantie. Dit betekent dat de koper recht heeft op een goed product, een product dat enige periode zonder noemenswaardige problemen functioneert. Deugt het product niet dan heeft hij recht op een gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van de koopsom. In Nederland geldt geen wettelijke garantietermijn. In de Europese regels wordt veelal gesproken over een termijn van twee jaar. Maar in Nederland staat geen vaste wettelijke garantietermijn in de wet. Hoelang deze termijn dan is hangt af van de eigenschappen van het product. Dat is voor kledingstukken natuurlijk anders dan voor een televisie. Gaat het product eerder kapot dan verwacht mag worden bij normaal gebruik, dan bestaat er volgens de wet recht op reparatie of vervanging.

Natuurlijk kan het zijn dat een op zichzelf deugdelijk product niet meer goed werkt omdat de koper het product niet goed heeft gebruikt. Dit omvat het laten vallen van een product, beschadiging danwel gebruik in strijd met duidelijke verkoopinstructies. In dat geval geldt de wettelijke garantie niet. Echter, indien er iets mis is met het product binnen zes maanden na aankoop, dan moet, in geval van een consumentenkoop (de koop van een roerende zaak door een particulier van een professionele verkoper) de verkoper bewijzen dat dit de schuld is van de koper. Gaat het product pas na zes maanden kapot dan moet de koper bewijzen dat dit niet zijn schuld is en dat het aan het product ligt.

Fabrieksgarantie

Een fabrieksgarantie of verkoopgarantie is een aanvulling op de wettelijke garantie die de koper al heeft. Deze extra garantie geldt voor de aangegeven tijd. Soms kan er tegen betaling extra garantie worden aangekocht. Het gebeurt soms dat deze garantie niet meer rechten geeft dan de koper heeft volgens de wet omdat er in dat geval dus sowieso al aanspraak op de wettelijke garantie bestaat. Het bijkopen is dus alleen verstandig als deze garantie meer biedt dan de wettelijke garantie. Wel is het zo dat in deze fabrieksgarantie of verkoopgarantie van invloed is op de bewijslastverdeling. Gaat het product stuk meer dan zes maanden na aankoop maar binnen de garantietermijn dan behoeft de koper niet aan te tonen dat het niet zijn schuld is. De bewijslast hiervoor ligt gedurende de gehele garantietermijn bij de verkoper.

Bij een wettelijke (conformiteit)garantie of verkoopgarantie moet de verkoper worden aangesproken. Bij een fabrieksgarantie moet men zich richten tot de producent van het product.

Tweedehandsproducten

Voor tweedehandsproducten is voorts een onderzoeksplicht van groot belang. De koper moet, voorzover mogelijk, de kwaliteit van het product onderzoeken of bij grotere uitgaven een onderzoeksrapport laten opstellen. Dit geldt zeker bij aankoop van een particulier.

Conclusie garantie

Resumerend is er bij aankoop van een nieuw product recht op een wettelijke garantie, gebaseerd op de conformiteitsregel dat een product volgens de verwachting moet functioneren. Er kan, al dan niet tegen betaling, een nadere garantie worden verstrekt, maar die doet niet af aan de wettelijke garantie. De garantie is wel van invloed op de bewijslastverdeling of een product normaal is gebruikt. Een garantie lijkt, tenslotte zekerheid te bieden maar biedt nog genoeg stof voor diverse discussies.

Peter van Lingen
Knuwer advocaten Alkmaar