Met het wonen in een appartement bent u meteen lid van een Vereniging van Eigenaren (ook wel: eigenaars). Het is een verplicht lidmaatschap en een deel van de regels van de VvE zijn direct op u van toepassing. Als nieuwe bewoner moet u “tekenen” voor het onderwerpen aan de regels.

De regels kunnen mild zijn of streng. Er is veel mogelijk met de regels, maar hoe zit het nu eigenlijk. Hoe kan je nu een boete opleggen aan een bewoner die voor veel overlast zorgt.

Natuurlijk is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo’n buur tot de orde te roepen, maar soms is dat toch wel lastig. De overlast moet wel erg groot en langdurig zijn om een rechter zover te krijgen om iemand te veroordelen. Echter, ook het VvE-recht biedt mogelijkheden.

Hoe dat nou zit in het VvE-recht en hoe men een VvE nu hufterproof kan maken bespreek ik graag met u in een gesprek. Ondertussen kunt u hierover al wat lezen in een artikel op onze website: https://parmentieradvocaten.nl/vve-recht-is-uw-vve-wel-hufterproof/

Mocht het bijvoorbeeld moeilijk zijn om een Huishoudelijk Reglement vastgesteld te krijgen, dan kunnen wij u helpen bij het opstellen van minimale afspraken. Wij noemen dat “De Tien Geboden” die aan de Algemene Vergadering van Eigenaren kan worden voorgelegd in afwachting van het Huishoudelijk Reglement. Bij inbreuk op die basale gebruiksregels kan een boete worden opgelegd, waarmee de VvE in ieder geval hufterproof te maken is.

Bel ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Mr. B. Parmentier
parmentier@parmentieradvocaten.nl
Parmentier Advocaten
Haarlem
023-5313111