Ben je net terug van vakantie, kom je tot de ontdekking dat er allemaal takken van je struiken en bomen zijn gesnoeid. Alles is uit model en het ziet er niet meer uit! Navraag leert dat de buurman dat heeft gedaan, omdat hij zich er aan ergerde.

Mag dat zomaar?

Ja, op grond van de wet mag de buurman overhangende takken van uw bomen en struiken weghalen, maar alleen als hij u eerst heeft verzocht (heeft aangemaand) om dat zelf te doen. Doet u dat dan niet, dan mag de buurman de overhangende beplanting snoeien, ook als hij er géén last van heeft!

Daarbij kan de buurman niet in het wilde weg gaan hakken en zagen, maar dient hij fatsoenlijk te werk te gaan. Wordt de beplanting namelijk ernstig beschadigd of gaat de boom of struik dood, dan kan de buurman daarvoor aansprakelijk worden gesteld en dient hij de schade te vergoeden.

Ook mag uw buurman doorschietende wortels van uw bomen en struiken weghakken en dat mag zelfs zonder dat hij u eerst heeft verzocht om dat zelf te doen.

Staat uw boom of struik echter te dicht bij de erfgrens, dan kan uw buurman ook verwijdering daarvan verlangen. Een boom mag namelijk niet binnen twee meter van de erfgrens staan en struiken niet binnen 50 centimeter van de erfgrens. Dit om overlast te voorkomen.
Staat de boom binnen twee meter of de struik binnen 50 centimeter van de erfgrens, dan kan de buurman verwijdering daarvan eisen, behalve als de boom of struik niet hoger is dan de door de gemeente toegestane hoogte voor hagen en schuttingen (meestal twee meter). Ook kan de buurman geen verwijdering eisen als de boom of struik al langer dan 20 jaar op die plek staat. In dat geval is namelijk sprake van verjaring. Wel dient u in dat geval te kunnen bewijzen dat de boom of struik er langer dan 20 staat en dat blijkt nog lang niet altijd zo eenvoudig te zijn!

Ook kunnen bomen en struiken hinder veroorzaken als zij bijvoorbeeld zo groot en dicht zijn geworden, dat zij licht, lucht of uitzicht ontnemen, of een gevaar vormen. In dergelijke gevallen kan alleen verwijdering van de boom of struik worden gevraagd als de hinder zodanig ernstig is, dat sprake is van onrechtmatige hinder.

Tip

Probeer uw beplanting zoveel mogelijk binnen de perken te houden en overlast voor uw buren te voorkomen. Heeft u last van de beplanting van uw buren, probeer hierover dan afspraken met hen te maken of schakel buurtbemiddeling in. Als dat niet lukt kunt u juridische stappen overwegen.

Wij hebben veel ervaring met dit soort burenrechtelijke problemen. Wij kunnen u hierover dan ook uitvoerig adviseren en u behulpzaam zijn bij het oplossen van dit soort geschillen. Heeft u vragen of een probleem, neem dan gerust contact met Helderecht Advocaten op: 055 – 521 24 91.

mr. Marc Molenaar