In onze vorige artikelen hebben we aandacht besteed aan de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor twee type natuurlijke personen, de minderjarige en de volwassene. Dit laatste artikel uit de drieluik gaat over de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP).

Wat is een VOG RP?
Een VOG RP is een schriftelijke verklaring waarmee bedrijven hun integriteit kunnen tonen aan partners, bedrijven en overheden. Een VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij deelname aan een aanbesteding, bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie.

Een VOG RP kan aangevraagd worden door een B.V., een N.V., een vereniging, een stichting, een vennootschap onder firma en een maatschap. Eenmanszaken en ZZP-ers kunnen alleen een VOG voor natuurlijke personen aanvragen.

Hoe vraagt u een VOG RP aan?
Een VOG RP moet worden aangevraagd door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Het moet dan gaan om een leidinggevende (bestuurder, vennoot etc.), om iemand die op grond van de statuten van de rechtspersoon bevoegd is namens de rechtspersoon op te treden of om een persoon die door de rechtspersoon gemachtigd is om haar te vertegenwoordigen.

De vertegenwoordiger kan een VOG RP aanvragen door het daarvoor bestemde aanvraagformulier inclusief bijlagen per post toe te sturen naar het Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent Gedrag (COVOG). Dit orgaan bekijkt de aanvraag aan de hand van een screeningprofiel die voor het doel van de aanvraag van toepassing is. Voor een aanvraag VOG RP ten behoeve van een deelname aan een aanbesteding geldt bijvoorbeeld een andere screeningprofiel dan voor de aanvraag om lid te worden van een brancheorganisatie.

Voor het aanvragen van een VOG RP moet u leges betalen, momenteel € 147,50.

Wanneer wordt een VOG RP afgegeven?
Bij een VOG RP wordt zowel de rechtspersoon als de daarin werkzame natuurlijke personen (de sleutelfiguren) onderzocht. Als uit dit onderzoek blijkt dat de rechtspersoon en de natuurlijke personen geen strafbare feiten op hun naam hebben staan, dan wordt de VOG RP afgegeven. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Hier is het voormelde screeningprofiel van belang dat verschilt naar gelang het doel waarvoor de VOG RP is aangevraagd. Er wordt dus, ook al komen er strafbare feiten aan het licht, wel maatwerk geleverd. Een strafbaar feit dat op naam staat van de rechtspersonen of van een natuurlijk persoon die voor de rechtspersoon werkzaam is, levert dus niet zonder meer een weigering van de VOG RP op.

Gevolgen
Het weigeren van een VOG RP door het COVOG kan erg nadelige gevolgen hebben. Uw onderneming kan op die manier een opdracht mislopen of zij mag niet intekenen voor een aanbesteding.
Als de VOG RP geweigerd wordt en u bent het daar niet mee eens, dan kunt het beste meteen bezwaar maken, maar op z’n laatst binnen zes weken. Vooral de beslissing om u de VOG RP te weigeren omdat er strafbare feiten op naam van uw bedrijf of van de daarin werkzame personen voorkomen, moet kritisch tegen het licht worden gehouden. Het COVOG mag namelijk ook in zulke gevallen soms wel de VOG RP afgeven. Doet zij dat niet, dan dient die beslissing op een vakkundige manier getoetst te worden.
Met name vanwege deze juridische toets kunt u het beste direct naar een advocaat gaan. Die kan voor u een bezwaarschrift opstellen. Wanneer een VOG RP aangevraagd moet worden op basis Europese regelgeving of in andere gevallen waarin de aanvraag complex is, kunt u het beste de aanvraag direct door een advocaat na laten kijken in plaats van pas bij weigering van de VOG RP een advocaat te raadplegen. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact met ons opnemen.

title=”advocaat Dirlik” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/knuwer-advocaten-alkmaar/”>mr. K. Dirlik (Kemal)
title=”advocaat Alkmaar” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/knuwer-advocaten-alkmaar/”>Knuwer Advocaten
Alkmaar
Tel:072 – 760 04 97