Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat er geen strafvervolging meer mag volgen als het alcoholslotprogramma is opgelegd. Deze beslissing van de Hoge Raad is gekomen nadat het Gerechtshof eind 2014 een soortgelijke beslissing had genomen. De hoogste rechter heeft met deze uitspraak van 3 maart 2015 gezegd dat het oordeel van het Gerechtshof Den Haag terecht was. De Hoge Raad is de hoogste rechter.

Wat betekent de uitspraak van de Hoge Raad van 3 maart 2015?
Door de uitspraak kan er door het Openbaar Ministerie niet meer strafrechtelijk worden vervolgd op het moment dat een alcoholslotprogramma is opgelegd. Na een alcoholslot kan er dus geen straf meer volgen. Als er al een beslissing van een strafrechter is en het vonnis is onherroepelijk, dan kun je daar niets meer tegen doen. Een vonnis is onherroepelijk als de beroepstermijn is verstreken. Er is door de Hoge Raad immers uitdrukkelijk aangegeven dat er géén herziening van de veroordeling mogelijk is. Dit betekent dat mensen die eerder zowel een alcoholslotprogramma kregen opgelegd als strafrechtelijk werden vervolgd wegens hetzelfde rijden onder invloed daartegen niets meer kunnen doen.

Wat voor positieve gevolgen heeft de uitspraak?
Op het moment dat u een oproep heeft ontvangen voor een zogenaamde officiers-zitting (TOM zitting) danwel u nog bij een rechter moet verschijnen en dit na 10 oktober 2014 was (dus na de beslissing van de minister en de beslissing van het CBR om geen nieuwe alcoholslotprogramma’s op te leggen en de huidige alcoholslotprogramma’s te bevriezen in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad) en er nog geen uitspraak is geweest, dient u de kwestie aan een rechter voor te leggen. U kunt immers niet meer strafrechtelijk worden vervolgd door de uitspraak van de Hoge Raad. In dit geval kunt u ook trachten te bewerkstelligen dat de officier van justitie de strafzaak seponeert, danwel de dagvaarding intrekt, gezien de recente beslissing van de Hoge Raad. Vanzelfsprekend kunt u een beroep op mij doen zodat ik u daarbij kan bijstaan. Overigens valt het te verwachten dat de officier van justitie zelf kenbaar maakt dat vervolging uitblijft.

Als er een alcoholslotprogramma is opgelegd en u nog niet hebt gehoord van het openbaar ministerie naar aanleiding van de verdenking van het rijden onder invloed, dient u de zaak aan een rechter voor te leggen danwel, zoals ik al eerder aangaf, trachten te bewerkstelligen dat de zaak wordt geseponeerd, danwel dat de dagvaarding wordt ingetrokken.

Gezien de recente beslissing van de Hoge Raad zal het echter zo zijn dat de officier van justitie niet meer tot strafvervolging overgaat. Als u nog naar een rechter moet en dus al wel een oproep heeft gekregen, raad ik u met klem aan contact op te nemen met een advocaat. Vanzelfsprekend kunt u een beroep op mij doen. Ik sta u graag bij. Dat geldt ook voor het geval u naar aanleiding van een verdenking van rijden onder invloed nog niets hebt gehoord van het openbaar ministerie. Over de vraag of het alcoholslotprogramma is geoorloofd, wordt morgen beslist. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet op 4 maart 2015 een uitspraak over het alcoholslot. Deze zaak gaat over de vraag of het alcoholslotprogramma mocht worden opgelegd.

De eerste stap vooruit is dus door de Hoge Raad gezet. Geen straf meer na het alcoholslot!

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact op.

title=”Advocaat N. de Vos” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/aalst-en-daniels-huis-advocaten-amsterdam/”>Mw. mr. N. de Vos
title=”advocaat Amsterdam” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/aalst-en-daniels-huis-advocaten-amsterdam/”>AD Advocaten
Amsterdam
Tel: 020 – 7601 225