Het architectenrecht is een zeer sterk recht, maar toch zijn architecten vaak terughoudend om een inbreuk af te dwingen. Of er sprake is van een inbreuk op het recht en of die inbreuk moet worden geaccepteerd hangt ook af van de mate van de inbreuk en de redelijkheid om ermee in te stemmen. Een architect heeft met name het recht om zich te verzetten tegen misvorming, verminking of andere aantasting van zijn werk, omdat dit nadeel zoiu kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de architect of aan zijn waarde als architect.

Van toepassing is artikel 25 van de Auteurswet. Hierin is bepaald welke rechten een architect heeft om zich tegen een inbreuk van zijn recht te verzetten. De architect kan zich verzetten door onder meer een werk stil te leggen. Het is dan wel zaak dat een architect zich voldoende snel weert tegen een inbreuk. Indien de architect te lang stilzit, kan dit in een procedure negatief worden uitgelegd.

Toch is het niet noodzakelijk om voor een verandering aan een ontwerp dezelfde architect te vragen. Het kan goed zijn dat juist een volstrekt ander ontwerp is beoogd of er met de architect, bijvoorbeeld in verband met Europese Aanbesteding, geen overeenkomst tot stand komt. Het is dan wel zeer raadzaam om u te laten informeren over mogelijke problemen met de oorspronkelijke architect. Ook als architect is het goed om je te laten informeren over mogelijkheden om een wijziging aan het ontwerp als inbreuk op je recht te beïnvloeden. Dit kan leiden tot werk.

Kleine wijzigingen aan een ontwerp zal een architect moeten accepteren op grond van de zogenaamde redelijkheidscorrectie. Zeker als er wijzigingen zijn die het ontwerp niet of nauwelijks aantasten, zoals een wijziging van de indeling aan de binnenkant, zal een architect zich niet snel kunnen verweren. Dit is weer anders indien het doel en de ruimtes binnen onderdeel uitmaken van het ontwerp. Een mooi voorbeeld daarvan is de verbouwing van het Museum Naturalis. Hierin is het in 1998 geopende gebouw van Naturalis niet alleen herbestemd van expositieruimte naar opslag en werkruimte, maar zijn ten behoeve van die wijziging in de bestemming ook tussenvloeren gemaakt, waardoor de ruimte binnen volledig werd veranderd.

Wilt u meer weten over het Architectenrecht? Een uitgebreider artikel vindt u op onze site met links naar foto’s en jurisprudentie en naar een rondleiding door het oude museum. U kunt ook met ons contact opnemen voor een afspraak.

Mr. B. Parmentier
parmentier@parmentieradvocaten.nl
Parmentier Advocaten
Haarlem
023-5313111