Eindelijk vakantie en net dan besluit je lichaam koorts te krijgen. Je hebt voor je vakantie speciaal verlof opgenomen bij je werk en de tickets zijn geboekt, maar nu kun je niet van je vakantie genieten en ben je je vakantiedagen kwijt. Als dit jou is overkomen, zijn hier enkele oplossingen voor.

De belangrijkste tip om mee te nemen is dat je, bij ziekte tijdens je vakantie, jouw vakantiedagen kunt omzetten in ziektedagen. De dagen waarop je ziek bent geweest tellen dan niet als vakantiedagen. Je kunt die vakantiedagen dus later opnieuw opnemen. Wel zijn er twee vereisten van toepassing. Ten eerste moet je de ziekte op tijd hebben gemeld. Ten tweede moet je je houden aan het verzuimprotocol.

Op tijd ziek melden

Als je ziek bent, moet je dit uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever. Hierbij moet je contactgegevens opgeven zodat je werkgever je kan bereiken en het liefst ook een diagnose van een arts ter bewijs van je ziekte en de geschatte ziekteduur. Het kan zijn dat je werkgever dit niet vertrouwt en dan kan hij je vragen om een second opinion bij een andere arts. Dit kun je als werknemer niet weigeren.

Als je ziek wordt terwijl je op vakantie bent en vanwege je ziekte niet meer terug naar Nederland kunt komen, is het verstandig ook hier bewijs van te leveren. Als je eenmaal terug bent in Nederland kun je langsgaan bij het spreekuur van de bedrijfsarts. Die dan kan beoordelen hoe je gezondheid er inmiddels voorstaat en wat je ziekte betekent voor jouw werkzaamheden in het vervolg.

Volgen van een verzuimprotocol

Veel werkgevers hebben een verzuimprotocol opgesteld voor ziekmelding. Hierin staat hoe werknemers zich ziek moeten melden en bij wie. Hierin staat ook opgenomen welk contact je moet onderhouden met je werkgever in het geval van langdurige ziekte. Deze regels hoef je alleen op te volgen als je het verzuimprotocol kent. Dat wil zeggen dat je het verzuimprotocol al eerder via een mail moet hebben ontvangen, dat het ergens in de beleidsregels van je werk moet staan of dat het opgenomen moet zijn als bijlage bij je arbeidsovereenkomst.

Eerst ziek en dan op vakantie

Als je al langere tijd ziek bent en daarna op vakantie wil, kan de werkgever hier een stokje voor steken als hij vermoedt dat de vakantie je re-integratie kan belemmeren. De werkgever moet dan de bedrijfsarts om advies vragen. Die kan op basis van medische gronden beoordelen of de vakantie schadelijk is voor de re-integratie, waarna de werkgever op basis van dat advies kan bepalen of je op vakantie mag. De werkgever kan dit alleen als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is of een medische belemmering. Anders mag hij jouw verzoek tot vakantie niet weigeren.

Conclusie

Ziekte tijdens vakantie hoeft geen verspilling te zijn van je vakantiedagen. Zolang je op tijd ziek aangeeft dat je ziek bent, je genoeg bewijs levert van je ziekte en het verzuimprotocol volgt, kun je later alsnog je vakantiedagen inzetten.