Werknemers hebben natuurlijk recht op loon wanneer zij in die periode gewerkt hebben, maar ook als de werknemers in die periode vakantiedagen hebben opgenomen. Dit is gelukkig in Nederland normaal te noemen, maar dit recht op vakantieloon heeft de afgelopen jaren nog steun gekregen vanuit de Europese wetgeving. Als u een alleen een basisloon heeft zult u misschien niet een verschil merken wanneer u vakantiedagen opneemt. Echter is het goed mogelijk dat u wel een verschil ziet als u variabele looncomponenten heeft.

Op grond van de Europese wetgeving moet een werknemer een vergelijkbaar loon krijgen tijdens vakantiedagen als tijdens normale werkdagen. De werknemer mag niet een financieel nadeel ervaren als hij op vakantie gaat. Dit is zo bepaald omdat de het opnemen van vakantie niet een afschrikwerkende werking mag hebben. Het recht op vakantie wordt gezien als een fundamenteel onderdeel van het sociale stelsel in Europa.

Zoals gezegd zal dit met alleen een basisloon geen probleem zijn. Maar als u onregelmatigheidstoeslag krijgt of een deel van uw loon is afhankelijk van bonussen of provisie kan het gebeuren dat u merkt dat tijdens vakantiedagen uw loon afwijkt van wat u kunt verwachten. Hoe verhoudt dit zich met het idee dat de werknemer niet slechter af mag zijn tijdens vakantie?

In de rechtspraak is ondertussen regelmatig geoordeeld dat deze variabele componenten ook op een manier doorbetaald moeten worden tijdens vakantiedagen. Vaak moet er dan worden gekeken naar het gemiddelde van uw ontvangen loon, inclusief toeslagen en bonussen van bijvoorbeeld het afgelopen jaar. Soms zien wij ook nog in arbeidsovereenkomsten dat deze componenten van het vakantieloon worden uitgesloten.

Ook jaarlijkse bonussen, commissietoeslagen en structurele overwerkuren die uitbetaald worden kunnen onderdeel uitmaken van het vakantieloon. Deze toeslagen kunnen ook niet uitgesloten worden van het vakantieloon in CAO of arbeidsovereenkomsten. Dit uitsluiten is niet toegestaan en u heeft dan alsnog recht op dit vakantiegeld. Dit bedrag kan flink oplopen omdat het misgelopen vakantieloon tot vijf jaar terug opeisbaar is.

Wat in beginsel niet onder het vakantieloon zal vallen zijn kostenvergoedingen. Reiskosten en lunchkosten zijn ter vergoeding van de gemaakte kosten door de werknemer en vallen niet onder het loon. Loon is immers een compensatie voor het geleverde werk.

Deze regels gelden voor de wettelijke vakantiedagen (4x de wekelijkse arbeidsduur). Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken gemaakt worden en gelden andere wettelijke regels.

Indien u een groot verschil ziet tussen uw reguliere loon en het loon dat u krijgt als u vakantiedagen opneemt kan het zijn dat bepaalde onderdelen van uw loon niet betaald worden terwijl dit wel zou moeten. Ook voor werkgevers is het van belang om het vakantieloon juist te betalen omdat werknemers dit kunnen opeisen voor de voorgaande vijf jaren en dit bedrag snel oploopt.