Kantonrechter moet casuïstisch te werk gaan zonder formule

EISER tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk tegen WNO BEDRIJVEN, handelend onder de naam ‘Breed’, gevestigd te Nijmegen, VERWEERSTER in cassatie

Hoge Raad – De kern van de uitspraak is dat bij schadevergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag een algemene formule niet kan worden toegepast. De beslissing van het hof Arnhem wordt vernietigd en het hof Den Bosch moet de zaak opnieuw behandelen.

Achtergrond
Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan de rechter in sommige gevallen aan de werkgever de verplichting opleggen om een vergoeding aan de werknemer te betalen.

Dat kan gebeuren in een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (die de werkgever of de werknemer instelt) of in een geding dat de werknemer, na een hem gegeven ontslag, tegen de werkgever aanspant omdat hij meent dat sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Lees meer

Bron: Juridisch Dagblad

Arbeidsrecht op Huis Advocaten