In 2016 heb ik een cliënt bijgestaan, die al 36 jaar werkzaam was als automonteur bij een werkgever. Na een incident op de werkvloer werd cliënt opgeroepen voor een gesprek. Toevallig had de werknemer op die bewuste dag vrij genomen en kon vanwege andere verplichtingen niet aanwezig zijn op het gesprek over het incident. Hierop werd cliënt op staande voet ontslagen.
In een eerdere procedure heeft de kantonrechter bepaald dat het ontslag op staande voet geen stand houdt, en dus vernietigd moest worden. Daarna heeft de werkgever een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter, om het dienstverband met deze werknemer te beëindigen.
De kantonrechter heeft in de uitspraak over het ontbindingsverzoek bepaald dat van een dringende reden nog steeds geen sprake is, op grond waarvan de arbeidsovereenkomst zou moeten worden ontbonden. Echter, door de handelwijze van werkgever was de arbeidsverhouding verstoord geraakt. Cliënt was het vertrouwen in de werkgever verloren. De kantonrechter heeft daarom de arbeidsovereenkomst ontbonden.

Wettelijke transitievergoeding

Werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn, ontvangen per 1 juli 2015 een zogenaamde transitievergoeding. Dit is wettelijk bepaald, waarbij een aantal uitzonderingen gelden. In het geval van cliënt bedroeg deze transitievergoeding ruim € 63.000,- bruto. De rechter heeft deze vergoeding toegekend.

Billijke vergoeding

Omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft de kantonrechter naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toegekend. Gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder de leeftijd van cliënt, heeft de rechter € 60.000,- bruto als billijke vergoeding toegekend.
De werkgever moet in deze zaak flink diep in de buidel tasten, vanwege haar verwijtbare handelen.
Als u als werkgever of als werknemer advies wilt over arbeidsrechtelijke kwesties, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Het is verstandig om niet af te wachten, totdat sprake is van een conflict. Beter is het om al in een eerder stadium advies in te winnen. Zo voorkom je groter leed.

Bovenstaande uitspraak is gepubliceerd. Klik op de link als je de volledige uitspraak wilt lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:5508

Ekrem Karharman
Apeldoorn, 30 december 2016