Twee uitspraken. Achtergrond: Paradiso heeft op 24 februari 2012 een productie overgelegd, zijnde een verklaring van de toenmalige adjunct-directeur. In deze verklaring staat dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de leiding van Paradiso en de OR over de verschillende beloningen van portiers. Ongelijke beloning van gelijke gevallen op grond van HR-criteria is toegestaan, tenzij sprake is van verboden vorm van discriminatie of onaanvaardbaar verschil. Verboden vorm van discriminatie is hier niet aan de orde, en na een vergelijking van de salarisgegevens van de twee betrokken werknemers blijkt ook niet van een onaanvaardbaar verschil in het nadeel van eiser. Vorderingen worden afgewezen. Zie LJN BW6699 Zie ook: LJN: BW6701, Rechtbank Amsterdam, 1237364 CV EXPL 11-10357 

Bron: Juridischdagblad.nl

Arbeidsrecht op Huis advocaten

Arbeidsrecht op Huis advocaten