Per 1 juli jl. is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Daarmee is het arbeidsrecht in Nederland drastisch gewijzigd. In deze blog wil ik ingaan op de wijzigingen met betrekking tot vergoedingen in geval van ontslag.

Tot 1 juli 2015 gold dat bij ontslag via een UWV procedure geen vergoeding betaald hoefde te worden, terwijl de kantonrechter bij een ontbindingsprocedure meestal wel een vergoeding toekende. Deze vergoeding werd gebaseerd op de zogenaamde kantonrechtersformule.
Daar is nu verandering in gekomen.

De werkgever dient vanaf nu bij het geven van ontslag een transitievergoeding te betalen aan een werknemer die minstens twee jaar in dienst is geweest. In sommige (bijzondere) situaties heeft de werknemer ook recht op de transitievergoeding als de werknemer zelf ontslag neemt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werknemer ontslag neemt omdat de werkgever ernstig verwijtbaar handelt of nalatig is.

Of de werknemer twee jaar in dienst is geweest wordt bepaald aan de hand van de arbeidsovereenkomst(en) van de werknemer. Daarbij worden arbeidsovereenkomsten die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van minder dan zes maanden bij elkaar opgeteld. De tussenpozen zelf tellen bij de berekening van die periode niet mee.
Voor de transitievergoeding geldt een maximum van € 75.000,- bruto, tenzij het jaarinkomen van de werknemer hoger dat dit bedrag is. In dat geval geldt dat de transitievergoeding maximaal één jaarsalaris mag zijn.

Over de eerste tien jaar bouwt de werknemer per (volle) zes maanden een zesde van het loon per maand op. Per vol jaar komt dit neer op een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Na die tien jaar bedraagt de opbouw een kwart maandsalaris per (volle) zes maanden, dus een half maandsalaris per gewerkt jaar.

Bepaalde kosten die met instemming van de werknemer zijn gemaakt, mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Daarbij kan gedacht worden aan opleidingskosten.

Er gelden uitzonderingen voor kleine werkgever met minder dan 25 werknemers, voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn bij het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en werknemers die voor hun 18e verjaardag minder dan 12 uur per week hebben gewerkt. Het voert echter te ver om hier uitgebreid op in te gaan.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact met ons opnemen.

title=”advocaat Karharman” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/helderecht-advocaat-apeldoorn/”>mr. S. Karharman
title=”advocaat Apeldoorn” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/helderecht-advocaat-apeldoorn/”>Helderecht Advocaten Apeldoorn
Apeldoorn
Tel: 055 5395656