Ondergetekende is als advocaat ook lid van de ontslagadviescommissie bij het UWV, namens een werknemersorganisatie. Door ook eens aan de andere kant van de tafel te zitten, kan ik mijn cliënten beter adviseren bij een aanvraag van een ontslagvergunning (werkgever) dan wel het voeren van een verweer (werknemer).

Wijzigingen na 1 juli 2015
De meeste ontslagaanvragen bij het UWV zien toe op de bedrijfseconomische redenen als ontslaggrond. Tot 1 juli 2015 heeft een werkgever nog de mogelijkheid om het ontslag via het UWV of via het inschakelen van een rechter te regelen. Vanaf 1 juli 2015 kan vanwege deze ontslaggrond de rechter niet meer worden ingeschakeld, omdat de wetgever een dwingende ontslagroute voorschrijft.

Vanaf 1 juli 2015 zal het UWV ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (van twee jaar) in behandeling nemen. Overige ontslagaanvragen zullen via de rechter gaan lopen.

De ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen
Bij een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen zijn slechts drie vragen van belang:
1. De eerste vraag is of aannemelijk is gemaakt dat op grond van bedrijfseconomische redenen arbeidsplaatsen dienen te vervallen.
2. De tweede vraag is of de ontslagvolgorde juist is toegepast, met betrekking tot onder andere de afspiegeling, de zwakke arbeidsmarktpositie of de afwijkingsmogelijkheid wegens een onmisbare werknemer.
3. De derde vraag is of er herplaatsingsmogelijkheden afwezig zijn om de medewerker elders binnen het bedrijf te plaatsen.

Als alle drie deze vragen bevestigend beantwoord kunnen worden, zal de ontslagaanvraag worden toegestaan.

Hoe ziet een ontslagprocedure er uit?
Nadat een ontslagaanvraag door de werkgever bij het UWV is ingediend, krijgt de werknemer de gelegenheid om een verweer in te dienen tegen de ontslagaanvraag. Dat kan weer reden voor het UWV zijn om nogmaals de werknemer en werkgever in de gelegenheid te stellen om op elkaars standpunten te reageren. Nadat alle standpunten zijn uitgewisseld, gaat het complete dossier naar de leden van de ontslagadviescommissie, bestaande uit één lid namens een werkgeversorganisatie en één lid namens een werknemersorganisatie.

De bijeenkomst van de ontslagadviescommissie wordt voorgezeten door een voorzitter vanuit het UWV. Omdat er over het algemeen meerdere ontslagaanvragen worden behandeld tijdens een zitting van de ontslagadviescommissie, worden de behandelaars van de dossiers bij het UWV een voor een bij de ontslagadviescommissie uitgenodigd. De beslissing van de ontslagadviescommissie volgt meestal na een discussie over het volledige dossier. Daarna zal de behandelaar van het UWV een beslissing nemen op ontslagaanvraag door deze toe te staan of af te wijzen, naar gelang het advies van de ontslagadviescommissie.

Als advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht sta ik zowel werkgevers als werknemers bij in geval van UWV procedures. Vanwege mijn ervaringen in de ontslagadviescommissie, kan ik de werkgever of de werknemer veelal van tevoren goed adviseren op de haalbaarheid van een ontslagaanvraag, dan wel voorbereiden en wijzen op lastige punten.U kunt het zich voorstellen dat mijn lidmaatschap van de ontslagadviescommissie het werken als advocaat er alleen maar leuker op maakt.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact met ons opnemen.

title=”advocaat Karharman” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/helderecht-advocaat-apeldoorn/”>mr. C. Karharman
title=”advocaat Apeldoorn” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/helderecht-advocaat-apeldoorn/”>Helderecht Advocaten Apeldoorn
Apeldoorn
Tel:055 – 204 90 00