De wet overgang van ondernemingen bepaalt dat als een onderneming of een onderdeel van een onderneming door een andere onderneming wordt overgenomen, alle werknemers die bij (dat onderdeel van) die onderneming horen, overgaan naar de nieuwe werkgever, met behoud van hun werknemersrechten. Of iets een onderdeel van een onderneming is, wordt bepaald aan de hand val tal van factoren. Een paar belangrijke factoren zijn: gaan de meeste werknemers mee over? Gaan de klanten en materialen waarmee gewerkt werd mee over? Is het geheel dat overgaat een organisch geheel? Als vastgesteld is dat er sprake is van een overgang van een onderneming, komt de vraag aan de orde welke werknemers horen bij dat onderdeel? Sinds een aantal jaren is met name actueel de vraag of zieke en of geschorste (de inactieve werknemers) werknemers ook mee overgaan.

In het arrest Memedovic/Asito heeft de Hoge Raad bepaald dat een werknemer die geschorst was, en waarvan duidelijk was dat die niet meer op dat onderdeel terug zou keren, geen band meer had met dat onderdeel en dus niet meer bij dat onderdeel hoorde. Die werknemer ging dus niet mee over naar de nieuwe werkgever. Sindsdien onderzoeken de Nederlandse rechters steeds of terugkeer naar het overgedragen onderdeel nog mogelijk / waarschijnlijk is, als zij antwoord geven op de vraag of een niet actieve werknemer over gaat naar de nieuwe onderneming.

Deze zomer heeft het Europees Hof van Justitie voor de EU een uitspraak gewezen die gevolgen heeft voor werknemers die niet actief werkten op het moment dat het onderdeel van de onderneming waar zij werkten werd overgenomen door een andere onderneming. In deze uitspraak stelt het Hof helemaal niet de vraag die de Hoge Raad stelt, of iemand nog terug keert naar het onderdeel of niet. Het enige waar het Europees Hof naar kijkt is de vraag of de betrokken werknemer, die formeel nog werkzaam is bij het over te dragen onderdeel, nog wordt aangemerkt als werknemer volgens het nationale (bij ons dus: Nederlandse) recht. Als dat het geval is, val je onder de regeling die ervoor zorgt dat werknemers mee over gaan naar de nieuwe werkgever.

Dus, als je bijvoorbeeld werkt als schoonmaakster op een bepaald project voor de ene werkgever, en als dat project na een aanbesteding over gaat naar een andere werkgever, dan ga je mee over naar die andere werkgever. Het maakt dan niet uit of je ziek bent of geschorst of een sabbatical hebt genomen. Je gaat alleen niet over als je geen werknemer meer bent, dus als je ontslagen bent. Als je meer over deze problematiek wil weten, neem dan contact op met mr. C.J. (Corné) Spitters.