Werk en zekerheid, het is de kern van de nieuwe arbeidsrecht wetgeving die ons vanaf dit jaar te wachten staat, en waar velen mee te maken krijgen. Het gaat te ver om te zeggen dat niets bij het oude blijft, maar het is de meest ingrijpende verandering in het href=”https://www.huisadvocaten.nl/nieuws/algemeen/particuliere-koop-en-verkoop-van-woonhuis-moet-schriftelijk/”>arbeidsrecht sinds lange tijd. Omdat deze column (hopelijk) zowel door werkgevers als href=”https://www.huisadvocaten.nl/particulier/arbeidsovereenkomst-werknemer/”>werknemers zal worden gelezen, neem ik u mee langs een aantal van die wijzigingen.

Doel van de nieuwe wetgeving is onder andere een minder star/onbegrijpelijk ontslagrecht, een indamming van de door werkgevers vervloekte ontbindingsvergoedingen, en meer bescherming van werknemers, met name bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zo zal een werknemer eerder in het bezit kunnen zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in 2 jaar zijn toegestaan, daarna is het contract automatisch voor onbepaalde tijd. Een onderbreking korter dan 6 maanden breekt de keten niet.

Een href=”https://www.huisadvocaten.nl/?post_type=faq&p=6489″>proeftijdbeding is niet meer toegestaan bij contracten tot maximaal 6 maanden. Een concurrentiebeding is in beginsel evenmin langer toegestaan bij contracten voor bepaalde tijd. Staat er toch een dergelijk beding in het contract, dan is dit niet geldig.

Nieuw is ook de verplichte aanzegging. Bij een contract voor bepaalde tijd van minstens 6 maanden dient de werkgever een maand voor de einddatum aan te geven of er al dan niet wordt verlengd. Wordt deze termijn niet in acht genomen, dan is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris.

Als het gaat om het ontslagrecht, dan is één van de meest in het oog springende veranderingen de afschaffing van de ‘good old’ kantonrechtersformule, toegepast voor de berekening van de ontslagvergoeding. De transitievergoeding komt er voor in de plaats, die beduidend lager zal uitvallen. Maar aan de andere kant wel van toepassing is bij in beginsel alle beëindigingen van een contract dat langer dan twee jaar heeft geduurd.

Nieuw is ook dat een werkgever niet meer tussen het UWV en de kantonrechter mag kiezen als het gaat om de ontslagroute. Bij bedrijfseconomische redenen en arbeidsongeschiktheid is het UWV bevoegd, bij andere gronden de kantonrechter. Waarbij het overigens wel mogelijk is geworden om beslissingen van het UWV en de kantonrechter naar hartenlust aan de orde te laten stellen in hoger beroep. Dit zal kunnen leiden tot een wildgroei aan procedures. Mogelijk wordt het dan juist meer van belang om met elkaar tot een goede regeling te komen.

De gang naar het UWV of de kantonrechter is niet verplicht. Indien de werknemer uitdrukkelijk instemt met een opzegging is dat voldoende. Echter, indien de werknemer die instemming intrekt, zal de werkgever toch moeten.

De mogelijkheid om ter beëindiging van het contract een vaststellingsovereenkomst te sluiten blijft in tact. Wel zal voor de werkgever de plicht gaan gelden in die overeenkomst een termijn op te nemen, 2 weken, waarbinnen de werknemer zonder opgaaf van reden van de overeenkomst af kan. De uitgelezen kans om nog eens de onderhandelingen te heropenen.

De tijd zal leren hoe alle nieuwe regels zullen gaan uitwerken en of daarmee de beoogde doelen ook daadwerkelijk worden bereikt. Het is in ieder geval absoluut van belang om te weten dát er zaken ingrijpend zijn veranderd, om niet voor vervelende verrassingen te komen staan en zekerheid te hebben over de vraag ‘Which way will you choose’.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact met ons opnemen.

title=”advocaat Terrahe” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/helderecht-advocaat-apeldoorn/”>mr. R.M. Terrahe
title=”advocaat Apeldoorn” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/helderecht-advocaat-apeldoorn/”>Helderecht Advocaten Apeldoorn
Apeldoorn
Tel:055 – 204 90 00