Per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 wordt de Werkloosheidswet gewijzigd. Deze wijziging is een onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid.

Wijzigingen per 1 juli 2015

Inkomensverrekening
Op 1 juli 2015 gaat de inkomensverrekening in de WW in om te voorkomen dat een WW-gerechtigde niet wordt benadeeld door het accepteren van werk tegen een lager inkomen dan zijn of haar WW-maandloon. Nu is de hoofregel dat wanneer WW-gerechtigde gaat werken, zijn uitkering wordt verminderd naar evenredigheid van het aantal uren waarvoor hij werk heeft gevonden, de urenverrekening. De urenverrekening wordt dus vervangen door inkomensverrekening. Een deel van de (extra) inkomsten zullen in mindering worden gebracht op de uitkering. De WW-gerechtigde zal derhalve van elk verdiende bruto euro de eerste twee maanden 25% en daarna 30% zelf houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan. De inkomensverrekening geldt echter niet voor mensen die al voor 1 juli een WW-uitkering hebben. Het recht op WW-uitkering eindigt als de WW-gerechtigde geen relevant loonverlies (wanneer de inkomsten per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon) meer heeft.

Passende arbeid
Vanaf 1 juli 2015 worden alle banen na zes maanden als passend gezien. Dat betekent dus dat werkzoekenden na zes maanden ook moeten solliciteren op banen met een lager opleidings-, werk- en denkniveau. Na een jaar is alle arbeid passend.

Maandelijkse betaling en opgeven inkomsten
De betaling van de WW-uitkering vindt nu nog per 4 weken plaats. Vanaf 1 juli 2015 verandert dit in een maandelijkse betaling. Voor WW-uitkeringen, die voor 1 juli 2015 zijn ingegaan, blijft de betaling per 4 weken.

Na afloop van elke maand dient een WW-gerechtigde met een WW-uitkering de inkomsten door te geven aan UWV, door middel van het formulier Inkomstenopgave via Mijn UWV. Ook als er geen inkomsten zijn, is de WW-gerechtigde met een WW-uitkering verplicht dit op deze wijze aan UWV door te geven. UWV berekent, mede op basis van deze informatie, de hoogte van de uitkering en verrekent eventuele inkomsten. Ik wil er nadrukkelijk op wijzen dat het UWV de WW-uitkering pas betaalt nadat het formulier is ontvangen!

Wijzingen WW per 1 januari 2016

Aanpassing duur WW
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Vanaf 2019 duurt WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende inkomen.
WW-gerechtigden die na 1 januari een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken.

Aanpassing opbouw WW
Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten, die al zijn opgebouwd voor 1 januari 2016, blijven tellen voor 1 maand. Ook deze maatregel gaat gelden voor WW-gerechtigde die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen.

Overgangswet opbouw en duur
Op basis van het overgangsrecht wordt bij een recht op WW na 1 januari 2016 het arbeidsverleden tot 1 januari 2016 berekend op de oude manier en na 1 januari op de nieuwe manier. De jaren aan arbeidsverleden tot 1 januari 2016 gelden dus voor 1 maand per jaar en na 1 januari 2016 een ½ maand per jaar (dit geldt uiteraard niet voor de eerste 10 jaar aan arbeidsverleden).

Voor de werknemers die op basis van het oude recht per 1 januari 2016 een recht op WW hebben tussen de 25 maanden en 38 maanden geldt nog een extra overgangsrecht. In de periode 1 januari 2016 tot 1 april 2019 wordt de WW duur per kwartaal aftellend teruggebracht naar 24 maanden.

Heeft een werknemer op 1 januari 2016 op basis van de oude WW recht op 38 maanden WW, dan krijgt hij op basis van het overgangsrecht op 1 januari 2016 een WW uitkering gedurende 37 maanden. Wordt deze zelfde werknemer op 2 april 2016 werkloos, dan krijgt hij een WW-uitkering gedurende 36 maanden, per 1 juli 2016 35 maanden en zo per kwartaal aftellend tot 1 april 2019.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact met ons opnemen.

title=”advocaat Karagan” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/helderecht-advocaat-apeldoorn/”>mr. S. Karagan
title=”advocaat Utrecht” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/helderecht-advocaat-apeldoorn/”>Helderecht advocaten Apeldoorn
Apeldoorn
Tel: 055-2049000