Het gebruiken van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft voordelen en nadelen. Het meest voor de hand liggende voordeel is dat de arbeidsduur op voorhand beperkt is. Deze overeenkomst kan als een soort langere proefperiode uitpakken of er is simpelweg alleen in deze bepaalde periode behoefte aan extra werknemers.

Nadelen arbeidsovereenkomst beperkte tijd

De nadelen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn wellicht minder bekend en daarom zal ik nader in gaan op een aantal punten van aandacht voor werkgevers die regelmatig (of juist niet) gebruik maken van deze soort arbeidsovereenkomst.

Wettelijke ketenregeling

De wettelijke ketenregeling voor overeenkomsten van bepaalde tijd zorgt er voor dat niet eindeloos overeenkomsten voor bepaalde tijd gesloten kunnen worden. Als er meer dan drie arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd elkaar opvolgen of als meerdere opeenvolgende overeenkomsten totaal langer dan drie jaar duren, wordt de laatste arbeidsovereenkomst van rechtswege een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.

Uit de praktijk blijkt dat werkgever redelijk bekend zijn met het feit dat een tussentijds opzegbeding noodzakelijk is om een overeenkomst van bepaalde tijd voor het einde op te kunnen zeggen. Waar het helaas regelmatig fout blijkt te gaan, is dat de werkgever niet op de hoogte is dat ook in dit geval de werkgever toestemming moet krijgen van het UWV of via de kantonrechter de arbeidsovereenkomst moet ontbinden. Met alleen het tussentijdse opzegbeding ben je er dus nog niet.

Bijzondere bedingen

Tot slot nog enkele bijzondere bedingen die uitzonderingen kennen voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ten eerste het concurrentiebeding. Deze is in beginsel niet toegestaan bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar kan wel worden opgenomen als de werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft bij dit concurrentiebeding en ook een schriftelijke motivering voor het beding opneemt in de arbeidsovereenkomst. Ook het proeftijdbeding is niet altijd toegestaan in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Om een geldig proeftijdbeding overeen te komen, moet de arbeidsovereenkomst minstens voor zes maanden worden gesloten. Let op dat dit dus als gevolg heeft dat het proeftijd beding pas geldig is vanaf een arbeidsduur van zes maanden plus één dag. De proeftijd mag één maand duren voor overeenkomsten tot twee jaar en mag twee maanden zijn bij overeenkomsten die langer duren dan twee jaar (of onbepaalde tijd).

Hulp bij vragen

Het gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft dus zeker zijn voordelen, maar vereist wel de nodige aandacht bij het opstellen en het gebruiken in de praktijk. Voor vragen over uw contracten kunt u contact zoeken met onze arbeidsrechtspecialisten.