Arbeidsrecht

Direct advies?Stel uw vraag
117 resultaten

Doorstart na faillissement? Werkgevers opgelet!

Opvolgend werkgeverschap Voor de inwerkingtreding van WWZ (Wet Werk en Zekerheid) was er sprake van opvolgend werkgeverschap, indien de nieuwe werkgever van de werknemer wezenlijk dezelfde verantwoordelijkheden en vaardigheden eiste als de vorige werkgever. Daarbij diende tussen de oude en nieuwe werkgever ‘zodanige banden’ te bestaan, dat het redelijk was om inzicht, dat de oude […]

Verder lezen

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een flinke zak geld

In 2016 heb ik een cliënt bijgestaan, die al 36 jaar werkzaam was als automonteur bij een werkgever. Na een incident op de werkvloer werd cliënt opgeroepen voor een gesprek. Toevallig had de werknemer op die bewuste dag vrij genomen en kon vanwege andere verplichtingen niet aanwezig zijn op het gesprek over het incident. Hierop […]

Verder lezen

Opvolgend werkgeverschap bij aankoop failliete onderneming; pas op!

Met de invoering van het nieuwe arbeidsrecht is er veel gewijzigd. Eén van die wijzigingen betreft het opvolgend werkgeverschap. Deze wijziging heeft (grote) gevolgen voor de ondernemer die besluit om een failliete onderneming “over te nemen”, door bijvoorbeeld de activa van die onderneming uit de failliete boedel te kopen. Als deze ondernemer er ook voor […]

Verder lezen

Wet DBA: implementatietermijn verlengd

Per 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in werking getreden. Een relevante wet voor opdrachtgevers en zzp’ers. Deze wet zorgt in de praktijk voor veel onrust. Opdrachtgevers zijn terughoudend geworden met het inhuren van zzp’ers en zzp’ers zijn bang voor werkverlies. Deze onrust houdt ook de politiek bezig. Inmiddels zijn er maatregelen […]

Verder lezen

Wat is het verschil tussen aanzeggen en opzeggen? En hoe zit het ook alweer met de aanzegverplichting?

Aanzegging en opzegging moeten los van elkaar worden gezien. De aanzegging houdt in dat de werkgever verplicht is de werknemer schriftelijk (kan ook per e-mail), uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of meer eindigt, te informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst en zo ja, onder […]

Verder lezen

Bedenktermijn: toch niet!?

Een werkgever en een werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden. Partijen maken dan afspraken over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bedenktermijn Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de zogenaamde bedenktermijn in het leven geroepen. Dit betekent dat een werknemer het recht […]

Verder lezen

Afschaffing VAR en werken met zzp’ers

Per 1 mei 2016 zal de bekende VAR-verklaring komen te vervallen. De wetgever is van mening dat de VAR-systematiek niet valt te handhaven en dat opdrachtgevers te weinig verantwoordelijkheid dragen. Als een opdrachtnemer een VAR-verklaring aan de opdrachtgever had verstrekt, dan was de opdrachtgever er zeker van dat hij niet achteraf aangesproken kon worden voor […]

Verder lezen

Het belang van de tussentijdse opzegmogelijkheid in contracten voor bepaalde tijd!

Er is al heel veel geschreven over de Wet werk en zekerheid en de problemen die de nieuwe regelgeving in bepaalde gevallen met zich brengt. Een omstandigheid dat veel minder aandacht heeft gekregen, maar in mijn optiek niet minder belangrijk is, betreft het toegenomen belang om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ook een tussentijdse […]

Verder lezen

Vanaf wanneer geldt de bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst?

Met de komst van de WWZ geldt vanaf 1 juli 2015 het nieuwe artikel 7:670b BW. Op grond van dit wetsartikel geldt voor de werknemer een bedenktermijn van twee weken als hij een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst heeft ondertekend. Mocht hij spijt krijgen van de vaststellingsovereenkomst, dan kan hij binnen die bedenktermijn de […]

Verder lezen

Verknochtheid van een ontslagvergoeding

Wanneer is een ontslagvergoeding verknocht aan een echtgenoot en valt deze niet in de gemeenschap?

Verder lezen