Arbeidsrecht

Direct advies?Stel uw vraag
117 resultaten

Relatiebeding, geheimhoudingsbeding en finale kwijting; Let op!

In de meeste arbeidsovereenkomsten komt een geheimhoudingsbeding voor. Dit beding is vooral bedoeld om te voorkomen dat een werknemer de geheimen van de onderneming aan anderen doorvertelt. Soms wordt ook een relatiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Meestal is dit beding bedoeld om ook na het eindigen van de arbeidsovereenkomst te voorkomen dat een werknemer contacten […]

Verder lezen

Concurrentiebeding: praktijkadviezen voor werkgevers

In vrijwel iedere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een concurrentiebeding opgenomen. Hiermee kan je als werkgever voorkomen dat jouw (voormalig) personeel de concurrentiegevoelige informatie die bij jouw onderneming is opgedaan bij de concurrent wordt ingezet. Het is fijn dat de wetgever inziet dat je als werkgever/ondernemer gerechtvaardigd belang hebt om bepaalde informatie te beschermen. Echter […]

Verder lezen

De wettelijke transitievergoeding en langdurige ziekte, nieuwe ontwikkelingen!?

Over de wettelijke transitievergoeding is al het nodige geschreven. Vooral de verplichting van de werkgever bij opzegging van de arbeidsovereenkomst bij langdurige arbeidsongeschiktheid houdt de gemoederen bezig. Werkgevers ervaren het als onrechtvaardig dat zij nog een transitievergoeding moeten betalen, nadat een periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid is verstreken. Ter voorkoming van het betalen van een […]

Verder lezen

Meer balans

Of het nou op tussen beweging en rust, werk en privé of op je bord is; balans is eigenlijk altijd nastrevingswaardig. Heel goed dus zou je zeggen dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich daar deze herfst voor inspant. Wat is er aan de hand? Zoals u weet is in 2015, onder Koolmees’ […]

Verder lezen

Geen misbruik van proeftijdbepaling door omzetting contract onbepaalde in bepaalde tijd

In deze bijdrage sta ik stil bij een praktijkvoorbeeld, waarin een werkneemster in eerste instantie met de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten. In deze arbeidsovereenkomst was een proeftijd van een maand opgenomen. Overigens had op grond van de wettelijke regeling een termijn van twee maanden ook mogelijk geweest. Binnen de proeftijd hebben […]

Verder lezen

De aanzegplicht en de aanzegvergoeding in 2018

Wat is de aanzegvergoeding? De aanzegvergoeding is een vergoeding die de werkgever dient te betalen, als de aanzegverplichting niet of niet juist is gehanteerd. Sinds 2015 dient een werkgever namelijk een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst minstens één maand voordat die arbeidsovereenkomst afloopt schriftelijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. […]

Verder lezen

Vernietiging ontslag op staande voet na bekentenis verduistering en malversaties

Werkneemster werkt al ruim zes jaar als waarnemend bedrijfsleidster in een klein filiaal van een grote winkelketen. Voor de vakantieperiode wordt haar gevraagd om als leidinggevende in te vallen in een ander klein filiaal van dezelfde winkelketen. Weken later wordt zij op het hoofdkantoor uitgenodigd, om over haar toekomst te praten. Zij wordt naar een […]

Verder lezen

Gaan zieke en geschorste werknemers ook over bij een overgang van een onderneming?

De wet overgang van ondernemingen bepaalt dat als een onderneming of een onderdeel van een onderneming door een andere onderneming wordt overgenomen, alle werknemers die bij (dat onderdeel van) die onderneming horen, overgaan naar de nieuwe werkgever, met behoud van hun werknemersrechten. Of iets een onderdeel van een onderneming is, wordt bepaald aan de hand […]

Verder lezen

Hoe dient de rechter om te gaan met medische rapporten?

Centrale Raad van Beroep ontwikkelt uitgangspunten hoe de rechter om dient te gaan met medische rapporten en medische adviezen van verzekeringsartsen van het UWV (uitwerking arrest Korošec). Achtergrond Betrokkene is laatstelijk werkzaam geweest als allround medewerker in de bouw voor 40 uur per week. Nadat het Uwv aanvankelijk had geweigerd betrokkene voor een Ziektewetuitkering toe […]

Verder lezen

Ontslagvergoeding, en de persoonlijke omstandigheden

De ontslagvergoeding anno 2017 bestaat uit een wettelijke transitievergoeding, en indien van toepassing een billijke vergoeding. Voor de billijke vergoeding heeft de wetgever niet bepaald hoe hoog deze dient te zijn, en hoe deze berekend dient te worden. Transitievergoeding Voor 1 juli 2015 ontving een ontslagen werknemer niet standaard een ontslagvergoeding. Een werkgever had de […]

Verder lezen