Minister Hirsch Ballin wil de gevangenisstraf voor mensenhandel verhogen van zes naar acht jaar. Het maximum kan zelfs oplopen tot achttien jaar als slachtoffers aan de gevolgen van het misdrijf overlijden.
Hirsch Ballin pakt mensenhandel harder aan omdat het een zeer ernstig delict is dat steeds meer gepaard gaat met zware georganiseerde criminaliteit. Daarbij komt dat de maatschappelijke verontwaardiging over mensenhandel enorm is toegenomen. ‘Deze vorm van moderne slavernij moet effectief en met kracht worden bestreden. Mensenhandel schokt de rechtsorde en moet afschrikwekkend kunnen worden bestraft. Met een verhoging van de strafmaat wordt de ernst van het misdrijf beter tot uitdrukking gebracht’, aldus minister Hirsch Ballin.

De zwaardere gevangenisstraffen volgen op een toezegging aan de Tweede Kamer in juni van dit jaar om met het openbaar ministerie in overleg te treden over de wenselijkheid van een verhoging van het wettelijke strafmaximum voor mensenhandel.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 17 november 2008