Bij een mondeling tot stand gekomen overeenkomst geldt dat algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn en dat de betreffende bepalingen niet vernietigbaar zijn, ook al zijn ze niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld. In dat geval is het wel belangrijk dat bij de totstandkoming van de overeenkomst wordt verwezen naar de toepasselijkheid van de voorwaarden en dat deze ter inzage liggen bij de gebruiker of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel of bij een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd. Lees meer

Bron: Jure.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit