De werknemer in kwestie is sinds 1 januari 2002 als allround medewerker reiniging (chauffeur/belader) in dienst bij een bedrijf dat als primaire taken heeft stadsreiniging en inzameling van afval. Op het dienstverband is een verzuimreglement van toepassing. Hierin is onder andere bepaald dat op zieke werknemers een actieve informatieplicht rust. Zonder toestemming van de bedrijfsarts én de werkgever, mag geen arbeid, of andere activiteiten, worden verricht die genezing zouden kunnen belemmeren. Vakanties tijdens ziekte dienen tijdig, schriftelijk te worden aangevraagd en kunnen… Lees meer

Bron: jure.nl

Arbeidsrecht op Huis Advocaten