Uitspraak wrakingskamer
Op 14 juni 2011 heeft mr. J.Y Taekema, namens de verdachte M.Y., de raadsheren die de ’snelkookpan’-zaak behandelen gewraakt. De wrakingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag het wrakingsverzoek afgewezen. Zij stelt dat wraking geen middel is om inhoudelijke beslissingen ter discussie te stellen.

Redenen wrakingsverzoek
De advocaat van M.Y. heeft in de kern genomen twee redenen voor de wraking aangevoerd. Het hof heeft onderzoekswensen, waaronder het verzoek om een forensisch medisch contra-onderzoek te laten uitvoeren, afgewezen. Tevens heeft het hof beslist dat niet nu, maar bij de einduitspraak op bepaalde getuigenverzoeken zal worden beslist.
De raadsman vindt dat uit die beslissingen blijkt dat de raadsheren vooringenomen zijn of dat de verdachte op zijn minst daar objectief gezien bevreesd voor kan zijn. Hij stelt dat daardoor aan de verdachte een eerlijk proces wordt onthouden.

Criterium beoordeling
Bij de beoordeling van het wrakingsverzoek geldt als criterium dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling wordt vermoed onpartijdig te zijn. Dit tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een partij vooringenomendheid koestert, althans dat bij de verzoeker dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit