Om naleving van het rookverbod in de horeca structureel te verbeteren wil het kabinet de tabaksregelgeving wijzigen. Ten behoeve van de naleving op de korte termijn en om ruimte te bieden aan innovatieve luchtsystemen die wellicht als alternatief kunnen gaan dienen voor de rookruimte wordt het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten aangepast en wordt wetgeving voorbereid. De ministerraad heeft hier op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee ingestemd.

Lees meer

Bron: Ministerraad