De producent van de film “De Hel van ’63′” hoeft geen rectificatie te plaatsen in verband met de aangifte wegens afpersing en bedreiging met geweld die hij tegen de echtgenoot van een schuldeiser heeft gedaan. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden beslist in een kort geding, dat was aangespannen door die echtgenoot en de schuldeiser zelf .

De achtergrond van het conflict betreft een aantal onbetaalde facturen van de schuldeiser, waarover momenteel een bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam loopt. Tevens is sprake van beslaglegging door de schuldeiser ten laste van de vennootschap die de film heeft geproduceerd. Het bedrijf van de schuldeiser heeft auto’s verhuurd ten behoeve van de opnames van “De Hel van ’63′” en de producent stelt zich op het standpunt dat het in rekening gebrachte bedrag niet (volledig) juist is. In zijn beleving wordt hij op die manier afgeperst. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit