Vordering opheffing beslag toegewezen wegens ondeugdelijkheid beslagvordering en op grond van belangenafweging. Beslag is verder onnodig, want indien de beslagvordering inbodemzaak wordt toegewezen heeft beslaglegger de mogelijkheid tot verrekening. Lees meer.

Bron: Jure.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit