De rechtbank ’s-Gravenhage heeft vandaag drie (waarvan één voormalige) winkelmanagers van AH to go-vestigingen en een voormalige P&O-medewerkster van Stationsfoodstore veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke geldboete van € 1250 omdat zij zich in de uitoefening van hun beroep schuldig hebben gemaakt aan discriminatie naar ras.

In juli 2009 heeft het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden aangifte gedaan van discriminatie door de organisatie die de eigenaar van de AH to go-winkels is.
Aanleiding voor de aangifte was dat de P&O-medewerkster, die belast was met de werving en selectie van personeel dat zich via internet meldde, op 4 juni 2009 in een e-mailbericht de verschillende filialen van AH to go had gevraagd te bekijken of de wervingsbehoefte per winkel nog klopte. Bij die mail zat een bijlage waarin de eerder aangegeven wervingsbehoefte was aangegeven. Daarin stond dat in totaal drie filialen van AH to go toen te kennen hadden gegeven een personeelsbehoefte te hebben, in twee gevallen bovendien “dringend!”, maar dat daaraan was toegevoegd “geen marokkanen”. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit