De voorgenomen verhoging van griffierechten zal negatieve effecten hebben op de samenleving en de economie. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een advies aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel Kostendekkende griffierechten.

Invoering van de kostendekkende griffierechten maakt de gang naar de rechter vooral voor burgers, maar ook voor bedrijven, een stuk moeilijker. De gedachte dat rechtspraak een (particuliere) nutsvoorziening is waarvan de kosten ten laste van de gebruiker dienen te komen, miskent de belangrijke rol die goede rechtspraak voor de gehele samenleving vervult. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit