Het aantal faillissementen in Nederland is over de maand februari uitgekomen op 540. Dat betekent een verdubbeling vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder en een toename van zeventig faillissementen ten opzichte van de voorgaande maand.

Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eenmansbedrijven zijn in dit cijfer niet meegenomen.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren, aldus het CBS.

Bron: www.rechtennieuws.nl 20 april 2009