Het openbaar ministerie stelt vandaag de twee verdachten in vrijheid, die op 7 juni 2010 zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke Dost. Willeke Dost verdween in de nacht van 14 op 15 januari 1992. Sindsdien heeft niemand meer iets van haar vernomen.

Begin 2009 is een nieuw onderzoek gestart naar de verdwijning van Willeke Dost. Er is een aantal scenario’s ontwikkeld met betrekking tot wat er met Willeke Dost gebeurd zou kunnen zijn. Vervolgens heeft de politie geprobeerd elk van deze scenario’s te bewijzen of te ontkrachten. Daarbij is gebruik gemaakt van de reeds beschikbare informatie. Ook is nieuw onderzoek verricht. Er zijn onder meer 165 getuigen gehoord. Door het onderzoek is veel informatie beschikbaar gekomen over het leven van Willeke, haar dagelijkse doen en laten en haar verblijf bij het pleeggezin in Koekange. De politie heeft daarnaast getracht de gebeurtenissen in de nacht van 14 op 15 januari 1992 zo precies mogelijk in kaart te brengen. Lees meer

Bron: OM.nl

Arbeidsrecht op Huis advocaten